Slovenska filantropija je pripravila priročnik, ki je namenjen prostovoljstvu v šolah in drugih zavodih v vzgoji in izobraževanju. Predstavili ga bodo v sredo, 11. februarja, ob 14. uri na ljubljanskem Magistratu. Na predstavitvi bodo spregovorili Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, ena od pionirk umeščanja prostovoljstva v slovenske šole, in avtorica priročnika Nevenka Alja Gladek ter tudi predstavniki nekaterih šol, ki so prostovoljstvo že vpeljale v svoje delovanje.

Slovenska filantropija, ki kot krovna organizacija na področju prostovoljstva v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij povezuje več kot 1170 članic, si prizadeva, da se prostovoljstvo bolj sistematično umesti v šole, kar predvideva tudi leta 2011 sprejeti zakon o prostovoljstvu. Za to je več razlogov, v ospredju pa je to, da so učinki v razredih ali šolah vidni takoj, saj se mladostniki bolj povežejo med seboj in imajo večji občutek lastne vrednosti. Poleg tega gre za izkustveno učenje odgovornosti, družba pa na dolgi rok gradi družbo solidarnih, za potrebe soljudi občutljivih ljudi in aktivnih  posameznikov.

»Za širjenje in razvoj prostovoljstva v Sloveniji je pomemben čimprejšnji sprejem novele zakona o prostovoljstvu kot tudi nacionalne strategije na področju prostovoljstva,« je opozorila Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije. Zakon o prostovoljstvu je pravno umestil prostovoljstvo v slovenski prostor, a se je v letih uveljavitve izkazalo, da je treba nekatera določila spremeniti. Namen zakona je bil in je še vedno ustvarjati prostor, v katerem bodo prostovoljske organizacije lahko uspešno delovale in vključevale prostovoljce.

»Izkazalo pa se je, da so nekatera določila administrativno prezahtevna za veliko prostovoljskih organizacij in zato bolj ovirajo, kot spodbujajo prostovoljstvo prebivalcev, kar se kaže tudi v dejstvu, da imamo bistveno več prostovoljskih organizacij, kot jih je registriranih. Registracija je sicer preprosta, je pa dokaj zahtevna statistika, ki jo je treba ob bilanci oddati na Ajpes. Kar pomeni veliko dela in birokracije vse leto. Tega marsikatera prostovoljska organizacija ob pomanjkanju profesionalnega kadra ne zmore,« poudarja Novakova.

Po njenem mnenju je zato treba uvesti nekaj sprememb, ki bodo upoštevale stanje prostovoljskih organizacij v Sloveniji in hkrati ukrepov za večje zaposlovanje v tem sektorju. Zakon, ki je predvidel dodatne zadolžitve za prostovoljske organizacije, ne predvideva nobenih ali malo bonitet. »Tudi temu je namenjena strategija razvoja prostovoljstva, zato je nujno zapisati, kako bo država spodbujala prostovoljstvo prebivalcev na različnih področjih.« jpš