Med glavnimi novicami v Evropi je gotovo odločitev Evropske centralne banke (ECB), da zavrne grške državne obveznice kot zavarovanje pri pridobivanju poceni posojil, kar efektivno onemogoča grškim bankam pridobivanje poceni svežega kapitala skozi nov QE-program ECB. Grškim bankam so pri iskanju financiranja sicer na voljo tudi druge oblike znotraj ECB, vendar so obresti tam neprimerno višje. Odločitev ECB je jasen ne retoriki nove grške vlade, ki si je poplačilo grških dolgov zamislila precej liberalno, cilj pa seveda odpis večine obstoječih dolgov in financiranje državne blagajne pretežno iz naslova prilivov starih vojnih dolgov iz druge svetovne vojne, ki naj bi jih Nemčija dolgovala Grčiji. Dan po objavi novice je grški borzni indeks izgubil slabih šest odstotkov vrednosti.

Med ekonomskimi podatki iz Evrope je v zadnjem tednu pozitivno presenetil nemški podatek o rasti industrijskih naročil, ki so bila najvišja od aprila 2008, kar je seveda dober znak tako za nemško kot celotno evropsko gospodarstvo. Navkljub pozitivnim gospodarskim podatkom je Nemčija januarja zabeležila 0,5-odstotno deflacijo, ki pa se bo februarja ob morebitnih stabilnih cenah nafte najverjetneje ustavila.