Dodatna obremenitev slabe ceste

Na tisoče tovornjakov je tako ves mesec vozilo pesek po že tako obremenjeni in precej uničeni cesti po Zgornjesavski dolini, na katero domačini in lokalna skupnost opozarjajo že vrsto let in zaman prepričujejo državo, da bi jo bilo treba obnoviti.

Navsezadnje je precej neugledno, če se gostje na dva naša največja vsakoletna športna dogodka vozijo po luknjičavi cesti, ki pa je zdaj samo še bolj uničena.

»Drugače ni šlo. Odpeljati smo morali 40.000 kubičnih metrov peska, preostalega bomo uporabili kot gradbeni material v Planici. Dogovorili smo se z Agrarno skupnostjo Dovje - Mojstrana, ki je lastnica tega zemljišča. Nikjer bližje ni bilo nobenega drugega podobnega zemljišča, kjer bi lahko legalno in z vsemi potrebnimi dokumenti odložili toliko materiala,« je pojasnil direktor Kolektorja Kolinga Tine Vadnal.

A brez težav ne gre. Na deponijo so postali pozorni inšpektorji jeseniškega medobčinskega inšpektorata in policisti. »Žal naša inšpekcija ni pristojna za ukrepanje, zato smo zadevo predali republiški okoljski inšpekciji, policijo pa smo obvestili o tem, da se po cesti vozijo umazani tovornjaki, za katere smo sumili, da so tudi pretežki,« je dejal Boštjan Omerzel, vodja medobčinskega inšpektorata na Jesenicah. Hkrati smo opazili, da morajo vozniki hočeš nočeš ob izvozu z deponije narediti še prekršek, saj ob zavijanju levo prevozijo polno črto glavne ceste. »Prekrški voznikov tovornih vozil, ki jih na cesti med Hrušico in Kranjsko Goro ugotavljajo policisti, so večinoma povezani s prevozom tovora in prekoračitvijo največje dovoljene teže, so pa policisti preverjali tudi nepravilnosti pri vključevanju vozil v promet na kraju, kjer se na Hrušici odlaga material. Glede vzdrževanja ceste odgovarjamo, da izvajalec po naših podatkih in preveritvah po nekaj začetnih težavah skrbi za čiščenje ceste,« je pojasnil Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj. Kupov peska nad reko Savo nazaj v Planico ne bodo vozili, pač pa ta material postopoma uporabljali na drugih gradbiščih. Na ministrstvu za okolje in prostor so potrdili, da je njihova inšpekcija opravila pregled deponije na Hrušici. Inšpektorji so ugotovili, da gre za zazidljivo zemljišče, na katerem se lahko začasno odlagajo zemeljski izkopi, saj zazidljivo zemljišče ni naravno okolje. Nadaljnji inšpekcijski postopek naj bi pokazal, ali je izkopni gramoz odložen po vseh predpisih.

Letalnica bo

Trenutno obilno sneženje je nekoliko upočasnilo dela v Planici, a pristojni zagotavljajo, da bo do tekem v sredini marca vse nared na letalnici, ob tekaškem delu pa poskrbljeno za varnost in preprečitev dostopa do gradbišča, kar bi lahko bilo precej nevarno. »Imamo narejen načrt varnosti, do marca bo zgrajena že plošča nad drugo kletjo in menim, da ne bi smelo biti težav,« je dejal Vadnal.

»Letalnica bo nared!« je prepričan direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros, ki krst načrtuje za 17. marec, se pravi nekaj dni pred tekmami.