Župani menijo, da je glede na sedanje količine odloženih odpadkov na odlagališču Leskovec bolj realna kapaciteta od 21.000 do 25.000 ton, kar bi projekt pocenilo na 12 milijonov evrov. »Ta pobuda seveda odpira kar nekaj vprašanj, kako do tega priti, torej ali v okviru obstoječe pogodbe ali bo potreben nov postopek. Vse to ima lahko velike časovne posledice in tudi posledice pri sofinanciranju. Ker gradbeno in okoljevarstveno dovoljenje še nista pridobljeni, seveda to predstavlja ogromno tveganje za samo izvedbo v rokih, ki bi omogočali sofinanciranje iz kohezije. Zato se v teh dneh dogovarjamo z vsemi vpletenimi, kako peljati nadaljnje postopke,« je povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Samo strošek pridobivanja dokumentacije denimo znaša dobra dva milijona evrov, kar bodo morale v primeru prekinitve projekta plačati občine.

Ministrstvo razveljavilo sofinancersko pogodbo

Občina skupaj s pristojnimi državnimi službami že preverja, ali je možno izvesti spremembe v okviru sedanje odločbe o koheziji in pogodbe z izvajalcem. Kot bi lahko razumeli iz odgovora, ki smo ga dobili na okoljskem ministrstvu, bo to težko izvesti. »Dosedanja praksa pri izvajanju evropske kohezijske politike je, da so v osnovi ključni parametri obsega investicije iz vloge, odločbe o dodelitvi sredstev, razpisne dokumentacije in izvajalske pogodbe ter gradbenega dovoljenja enaki.«

Zanimivo je, da je odločba o dodelitvi kohezijskih sredstev (18 milijonov evrov) še vedno veljavna, medtem ko je pogodba o sofinanciranju, ki sta jo aprila lani podpisala takratni župan Alojzij Muhič in takratni minister za okolje Dejan Židan, za ministrstvo zdaj nična, saj bi po njej morali gradbeno dovoljenje pridobiti do lanske jeseni. Tega pa ni, ker Agencija RS za okolje zaradi pritožb in menda celo upravnega spora civilne iniciative še vedno ni izdala okoljevarstvenega dovoljenja. Tako vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na novomeški upravni enoti že pol leta čaka na dopolnitev. Občina je zdaj zaprosila za podaljšanje dopolnitve vloge, sicer bi jo 26. januarja letos zavrgli. Kot nam je povedala načelnica upravne enote Mateja Sotler Štor, je čas za dopolnitev do 27. marca.

Prosijo za podaljšanje izvedbenega roka

Na nedavnem sestanku so župani sklenili, da okoljsko ministrstvo zaprosijo za podaljšanje roka za izvedbo investicije vsaj za eno leto. »Svet županov je vsem akterjem postavil jasne zahteve s ciljem vzpostaviti stanje, s katerim se tveganje občin družbenic v največji možni meri zmanjša. Odgovore pristojnih na državni ravni še čakamo. Prav tako čakamo odgovor službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da se opredeli do našega predloga znižanja vhodnih količin odpadkov na odlagališču,« so pojasnili v županovem kabinetu.

Kot ponovno opozarjajo na okoljskem ministrstvu, se 31. decembra 2015 konča obdobje upravičenosti finančne perspektive 2007–2013, ko je nastale izdatke možno še uveljaviti kot upravičene do sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike.