Odgovor: Upravnik je po zakonu vsakemu etažnemu lastniku dolžan predložiti obračun stroškov na mesečni bazi. V tem izračunu stroškov mora ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev. Obenem mora prikazati tudi delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je račun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni sklad ter druga morebitna vplačila. Dolžan je prikazati tudi stanje rezervnega sklada za celotno stavbo. Poudariti je treba, da lastnik ni upravičen le do izpiska stroškov, temveč tudi do potrdila o stanju neplačanih obveznosti na določen dan, če seveda od upravnika to zahteva.

Vprašanje: Zanima me, kdaj je upravnik dolžan plačati tretje osebe (izvajalce, obrtnike). Predvsem me zanima, kdaj je upravnik dolžan te osebe plačati, če je od etažnih lastnikov že prejel plačila. In kaj če ni prejel plačila od vseh etažnih lastnikov?

Odgovor: Upravnik je dolžan takoj, brez odlašanja izpolniti zapadle denarne obveznosti pogodbenim strankam glede na plačila, prejeta od vsakega posameznega etažnega lastnika. V primeru, da posamezni etažni lastnik ni plačal svojega dela obveznosti, mora upravnik tretji osebi o konkretnem etažnem lastniku posredovati podatke, ki so potrebni za vložitev tožbe. Podatke mora posredovati v roku osmih delovnih dni od prejema zahteve za posredovanje podatkov.

Mag. Boštjan J. Turk