Samo za najem je treba namreč po najemni pogodbi odšteti 10.700 evrov na mesec, k temu pa je treba prišteti še stroške vzdrževanja, ki tudi niso majhni, saj gre za star in energetsko potraten objekt. A lastniki do zdaj neuradno tudi niso pokazali prav nobenega razumevanja, kaj šele pripravljenosti, da bi sami primaknili kakšen evro za vzdrževanje. Zato ne čudi, da se že vsa ta leta postavlja vprašanje, kako dolgo bo država še tolerirala drago najemnino. A vedno, ko so se v javnosti pojavili namigi, da bi omenjeno lokacijo doma preselili kam drugam, so glas dvignili tudi v lokalni skupnosti, občini Radeče.

Kar je razumljivo. Ne nazadnje se občina, ki ravno letos praznuje 20-letnico obstoja, otepa z visoko stopnjo brezposelnosti in bi, če bi ta dom zaprli ali preselili na drugo lokacijo, znova izgubili nekaj deset dragocenih delovnih mest. Ta čas je v Prevzgojnem domu Radeče zaposlenih 49 javnih uslužbencev, povečini pravosodnih policistov. Ti so prav tako zadnjih nekaj let zaskrbljeni za svoja delovna mesta, a predvsem zato, ker naj bi sodišča zadnja leta na tovrstni vzgojni ukrep pošiljala vedno manj mladoletnikov. Kot so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, je trenutno na prestajanju takšnega vzgojnega ukrepa v Radečah 17 mladoletnikov. V zadnjih petih letih je bilo sicer v povprečju tam nastanjenih 23 mladoletnikov.

O različnih možnostih, ki bi bile za državo ugodnejše, so zato razmišljali že vsi dosedanji pravosodni ministri, a so vsi prišli do zaključka, da imajo do izteka pogodbe zvezane roke in bi bila kakršna koli rešitev ob morebitni predčasni prekinitvi za državo le še dražja. Vendar pa se omenjena pogodba oktobra letos vendarle izteče, zato smo se pozanimali, ali že imajo kakšno drugačno in cenejšo rešitev. »Preverjamo možnosti za preselitev prevzgojnega doma na ustrezno nadomestno in cenejšo lokacijo. Dolgoročna vizija je, da se prevzgojni dom preseli, ko bo pridobljena ustrezna nadomestna lokacija. Za zdaj pa o taki lokaciji še ne moremo govoriti, zato za zdaj, vsekakor pa vsaj do izteka najemne pogodbe, Prevzgojni dom Radeče ostaja v obstoječih prostorih,« so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.