Na osnovi energetske izkaznice lahko kupec oziroma najemnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na njej je namreč jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

– razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m²a,

– razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m²a,

– razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m²a,

– razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m²a,

– razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m²a,

– razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m²a,

– razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m²a,

– razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m²a,

– razred G: od 210 do 300 in več kWh/m²a.

Na osnovi računskega ali meritvenega modela

Energetska izkaznica je lahko izdana na osnovi računskega ali meritvenega modela. Energetska učinkovitost objekta je v energetski izkaznici prikazana na barvnem traku za porabo energije in povzročenih emisij ogljikovega dioksida, poleg navedenega pa so na barvnem traku prikazane tudi minimalne zahteve za potrebno toploto za ogrevanje v posameznem letu.

Energetske izkaznice za objekte imajo veljavnost deset let. V tem času se večina naprav, potrebnih za nemoteno delovanje objekta, že amortizira, nove tehnologije in spoznanja na področju energetske učinkovitosti pa lahko ponudijo tudi izboljšave na objektu. Zaradi navedenega je treba opraviti ponoven pregled objekta in ugotoviti stanje objekta ter pripraviti nova priporočila o učinkovitejši rabi energije v objektu.

Poenostavljen način izdelave

Novi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014, z dne 19. 12. 2014) je omogočil tudi poenostavljen način izdelave energetske izkaznice za posamezno stanovanje v večstanovanjskem objektu, v katerem ni individualnega sistema ogrevanja za posamezno stanovanje. To olajša pridobivanje energetskih izkaznic za posamezno stanovanje, saj so lastniki stanovanj odvisni od lastne volje in ne več od vseh lastnikov stanovanj v večstanovanjskem objektu.

Delni premiki k varčnejšim objektom so se že pokazali s spodbudami Eko sklada, saj se tudi večji poslovni in večstanovanjski objekti intenzivno energetsko sanirajo. Pri teh objektih je tako potekala energetska sanacija ovoja stavbe (zamenjava stavbnega pohištva ter dodatni sloji toplotne izolacije) kot tudi zamenjava kurilnih naprav in prezračevalnih sistemov. Vse pogosteje se uporabljajo rekuperatorske naprave, s katerimi toploto »odpadnega« zraka izkoriščamo za ogrevanje svežega zraka, ki se vpihuje v želene prostore. Na ta način se varčuje z energijo, saj s svežim zrakom ne ohlajamo prostorov, ker je že nekoliko ogret.

Priporočljiva toplotna izolacija v debelem sloju

Na trgu je še veliko energetsko potratnih objektov, zato njihovim lastnikom priporočamo, da se odločijo za dobro toplotno izolacijo v debelem sloju. Toplotna izolacija je namreč edini material, ki z leti uporabe ne terja stroškov vzdrževanja, hkrati pa privarčuje energijo. Toplotna izolacija tako tudi po več letih uporabe služi svojemu namenu – preprečuje toplotne izgube skozi konstrukcijske elemente objekta in s tem zmanjšuje potrebe po energiji, potrebni za delovanje objekta.

Z ustrezno toplotno izolacijo URSA boste uživali v toplem zavetju svojega doma, pri tem pa vas ne bodo skrbeli previsoki stroški energije.