Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis P7 za mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita, pojasnjujejo v skladu.

Na voljo je pet milijonov evrov, pri čemer bo lahko posamezno podjetje prejelo do 25.000 evrov s 3,5-odstotno fiksno obrestno mero za kritje različnih stroškov poslovanja razen nakupa cestnoprometnih vozil.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ki imajo vsaj enega in manj kot 50 zaposlenih, njihov letni promet oziroma letna bilančna vsota pa ne presega 10 milijonov evrov. Prijavitelji so lahko tako zagonska podjetja, mlajša od petih let, kot tudi starejša podjetja.

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos nadaljeval celovito podporo malim in srednje velikim podjetjem, in sicer načrtujejo podpreti vsaj 754 podjetij, med katera bodo razdelili dobrih 100 milijonov evrov. Od tega bodo 30,36 milijona evrov namenili mladim podjetjem, tako da bodo poleg mikrokreditov po konceptu »SPS-dvojček«, torej v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, predvidoma konec februarja objavili še razpis P2 za lažji zagon inovativnih podjetij, na katerem bo zagonsko podjetje lahko pridobilo do 54.000 evrov. Tudi letos bo sklad objavil razpis SK75 za semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila, na katerem lahko podjetje pridobi 75.000 evrov, in razpis SK200 za klasični kapitalski vložek v višini 200.000 evrov, ki podjetjem omogoča lažji prodor na trg in hitrejšo globalno rast.

Predvidoma marca bo sklad razpisal tudi garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) ter klasične projekte (P1), v okviru katerih bodo po principu minulih let sledila odpiranja mesečno vse leto, vse do porabe sredstev. Sklad bo na tak način podprl še več podjetij kot lani, ko so med 725 projektov razdelili 97 milijonov evrov. Lani so največji delež pomoči predstavljale garancije za zavarovanje bančnih posojil, predstavljale so namreč kar 84 odstotkov vseh razdeljenih sredstev.