IPC Brezina sameva

Največja in ob odprtju junija 2009 predstavljena kot najbolj obetavna industrijsko-poslovna cona (IPC) se nahaja na severnem obrobju Brežic, v Brezini. Za njeno izgradnjo in komunalno ureditev so tedaj vložili 1,7 milijona evrov, od tega 57 odstotkov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. V coni je tedaj že delovalo podjetje Kovis, v gradnji sta bili poslovni hali podjetja Terra R. B. iz Škofljice.

Danes, slabih šest let pozneje, je stanje nespremenjeno. V Kovisu sicer nameravajo v prihodnjih letih dokupiti zemljišče ter zgraditi še en proizvodni objekt, medtem ko precej velika Terrina proizvodna hala, v kateri naj bi se med drugim ukvarjali z železokrivstvom, zaradi krize v gradbeništvu sameva prazna. Kljub ob otvoritvi izrečenim obetavnim besedam, da za parcele v coni vlada precejšnje zanimanje, tam poslovnih prostorov ni zgradilo še nobeno podjetje, s plevelom in grmovjem zaraščene parcele pa ne dajejo prijaznega videza.

Občina bi pokrila 40 odstotkov stroškov nakupa

V občini medtem stopnja brezposelnosti nenehno narašča, pravih ukrepov za njeno zmanjšanje razen tistih za oživitev poslovnih con ni videti. Med najkonkretnejše poleg vrste izobraževanj, predavanj in delavnic sodi namera o sofinanciranju nakupa zemljišč v poslovnih conah, k čemer nameravajo pritegniti mikro, mala in srednje velika podjetja. Občina bo nakup zemljišč sofinancirala v višini 40 odstotkov vrednosti, za kar ima v letošnjem proračunu rezerviranih 100.000 evrov. Po besedah župana Ivana Molana je nekaj podjetnikov za to obliko pridobivanja zemljišč že pokazalo zanimanje, rezultati pa naj bi bili vidni v nekaj naslednjih letih.

Brezplačno bi bilo privlačnejše

Predstavnik svetniške skupine SLS Ivan Sušin meni, da bi bilo za ljudi z idejami z območja občine Brežice še ugodneje, če bi jim občina zemljišča ponudila brezplačno. »Na ta način bi bil učinek dosti večji in projekt uresničljiv. Problem je le, da večina zemljišč v industrijsko-poslovni coni Brezina ni v lasti občine, temveč zasebnika, kar pri uresničitvi projekta predstavlja resno oviro,« meni Sušin. Ob to lastniško strukturo IPC Brezina se spotakne marsikdo. Občina namreč razpolaga le z 20 hektarji, od katerih je 40 odstotkov že pozidanih, medtem ko je 42 hektarjev v lasti družbe Skala podjetnika Marjana Volovca. Ta je ob odprtju pred šestimi leti sicer izjavil, da namerava območje v svoji lasti pozidati, objekte pa ponuditi v odkup ali najem, vendar je tedaj začeta gospodarska kriza dosegla veliko večje razsežnosti, kot je bilo mogoče pričakovati, zaradi česar do realizacije sicer hrabro zastavljenega načrta ni prišlo.