Zakonodaja na področju varovanja pred hrupom bo še nekaj časa nenaklonjena investitorjem, ki bi se v mestih ali urbanih središčih želeli lotiti kakšne večje gradnje, meni vodja delovne skupine za varstvo okolja na zbornici, mag. Bernardka Jurič. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč umaknilo septembra lani javno razgrnjen predlog sprememb uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju. Postopek spreminjanja uredbe se tako vrača na začetek, zakonodaja na področju hrupa na gradbiščih pa še vedno ostaja neurejena.

Zakon že, uredbe pa še niso spremenili

Ministrstvo bo zdaj z javnim naročilom izbralo zunanjega izvajalca, ki bo pripravil strokovne podlage za spremembo uredbe. Slednji bo po pričakovanjih ministrstva moral pripraviti primerjavo zakonodaje v drugih državah, ki bo osnova za predlog sprememb omenjene uredbe. Ob tem je nekoliko presenetljivo, da za to potrebujejo pomoč zunanjega izvajalca, a na okoljskem ministrstvu zagotavljajo, da »ne razpolagajo s kadri, ki bi bili strokovno usposobljeni za izdelavo strokovnih podlag za sprejem predpisa«.

Spomnimo, ministrstvo je oktobra 2013 iz zakona o varstvu okolja odpravilo določbo, ki je investitorjem na večjih gradbiščih omogočala pridobitev posebnega dovoljenja za preseganje dovoljenih ravni hrupa v času gradnje. To področje je ministrstvo nameravalo sistemsko urediti s spremembo uredbe, da bi odpravilo administrativne ovire za investitorje in hkrati olajšalo delo uslužbencem Agencije RS za okolje, ki je izdajala ta dovoljenja. Ker uredba ostaja nespremenjena, investitorji ne morejo več pridobiti dovoljenja za začasno preseganje mejnih vrednosti hrupa, na drugi strani pa nimajo nobene druge pravne podlage, ki bi jim omogočala, da bi hrup v času gradnje smel presegati te vrednosti.

BŠP napovedi ministrstva navdajajo z optimizmom

S tem problemom se sooča družba Bežigrajski športni park (BŠP), ki želi poleg prenove Plečnikovega stadiona graditi še poslovne vile in stolpnico. Agencija za okolje je BŠP lani že drugič zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja zaradi izračunanih previsokih ravni hrupa v času gradnje. Vodja projekta prenove Plečnikovega stadiona Maja Štefula je potrdila, da so se na odločitev agencije za okolje ponovno pritožili. »V tem trenutku je težko napovedati, v katero smer bo šlo ministrstvo, ki bo odločalo o pritožbi,« je dejala. Njihovim prošnjam po okoljevarstvenem soglasju pa vsekakor ne bodo pripomogle dodatne zamude pri sprejemanju uredbe o mejnih vrednostih hrupa.

Na okoljskem ministrstvu sicer zagotavljajo, da bo vlada o predlogu sprememb uredbe, ki bodo urejale problem hrupa na gradbiščih, odločala še v tej polovici leta. »Če bodo to res uredili v polovici leta, je to pozitivno za naš projekt, saj bomo lahko pridobili soglasje in nadaljevali projekt,« je napoved ministrstva komentirala Štefula.

Tudi druge določbe uredbe potrebne popravka

Do sprejema ustreznih sprememb uredbe bodo po mnenju Juričeve lahko delovala le tista gradbišča, ki pri sosednjih zgradbah ne bodo presegla mejnih vrednosti hrupa. Na Inženirski zbornici Slovenije so še poudarili, da bi se ministrstvo tej celi zagati in zamudam lahko izognilo, če bi upoštevalo predlog zbornice iz konca leta 2013, ki bi rešil problem vpliva hrupa v času gradnje.

A to ni vse. Ministrstvo bo uredbo predvidoma letos popravljalo še enkrat. Tudi nekatere druge določbe uredbe so namreč »že dalj časa potrebne prenove, zato predvidevamo, da bo priprava in usklajevanje teh sprememb trajala dalj časa,« so priznali na okoljskem ministrstvu.