"V teh desetih letih smo se dobro postavili na noge, izgradili svojo samozavest in potrdili pravilnost izbire naše poti in našega dela," je za STA povedal ravnatelj Maksimiljan Rimele.

A sredi avgusta jim poteče najemna pogodba za stavbo na Cankarjevi ulici 5, kjer se trenutno nahajajo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je lastnik stavbe, jim pogodbe ne bo več podaljšalo, zato se morajo preseliti.

Na ministrstvu so potrdili, da nameravajo stavbo prodati na javni dražbi. "Waldorfska šola Maribor ima sklenjen najem do 15. avgusta 2015 in to je že drugo enoletno podaljšanje prvotne pogodbe, ki je bila sklenjena samo za dve leti," so pojasnili za STA. Dodali so, da Waldorfski šoli lokacija na Cankarjevi ni ustrezala, saj je njihov koncept povezan z naravo in zelenjem, ki ga tu ni.

Ker reševanje prostorskih težav osnovnih šol sodi pod pristojnost lokalne skupnosti, se je uprava Waldorfske šole obrnila na mariborsko občino. Tam trenutno preučujejo možnosti selitve v katero od občinskih stavb ali javnih šol, najverjetneje Osnovno šolo Leona Štuklja, ki ima zapolnjeno le nekaj več kot polovico oddelkov.

"Ne moremo si privoščiti, da imamo prazne šole," je na seji mestnega sveta ta teden povedal župan Andrej Fištravec, ki je bil v preteklosti zelo dejaven v Waldorfskem gibanju v Mariboru. Kakšno najemnino, če sploh, bo občina zaračunavala Waldorfski šoli, še ni znal povedati. "Šole in vrtci ne plačujejo najemnin, le zasebna Waldorfska šola, ki je javno verificirana in izvaja javno veljavne programe, v Mariboru plačuje najemnino. Drugod imajo stvari urejene drugače," je povedal. "Ne moremo otrok ločevati po logiki, da eni so naši, drugi pa ne," je dodal.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport menijo, da bi Mestni občini Maribor moralo biti v interesu, da Waldorfska šola ostane v občini. Tudi Rimele ne izključuje možnosti selitve v katero od okoliških občin, če v Mariboru ne bodo našli prostora. "Že vso zgodovino naše šole se išče neko trajno rešitev," je poudaril.

Prostorske težave vplivajo tudi na vpis novih šolarjev. "V zadnjih letih smo imeli od 15 do 20 vpisanih otrok v prvi razred, si jih pa želimo še več. Imeli smo tudi nekaj osipa v višjih razredih, kar je povezano z ekonomsko krizo v Mariboru. Plačevanje šolnine in drugih stvari, ki so nujne, je težava," je pojasnil.

S šole bo letos šla tretja generacija devetošolcev. "Po izkušnjah prejšnjih generacij jim pravzaprav ne bo hudega. Naši devetošolci se v vseh okoljih dobro znajdejo," je dejal Rimele. Ob prehodu na javno šolstvo imajo otroci po njegovih besedah nekaj začetnih težav, a se kmalu prilagodijo, saj jim "osebne kompetence in življenjske sile, ki jih razvijejo v okviru Waldorfske šole, omogočajo, da to brez težav zmorejo".

Waldorfska šola Maribor je del zasebnega izobraževalnega Zavoda Waldorfska šola Ljubljana, ki izvaja osnovnošolski program poleg Ljubljane in Maribora še v Žalcu in Radovljici. Zaenkrat je edina zasebna osnovna šola v Mariboru, s tem da se jeseni napoveduje tudi odprtje montessori osnovne šole. To bo po besedah Rimeleja zagotovo konkurenca njihovi šoli, hkrati pa dobrodošla popestritev osnovnošolske ponudbe v tem mestu. Ob tem je izpostavil, da Waldorfska šola za seboj nima takšnega materialnega zaledja, kot ga ima na primer montessori šola v katoliški cerkvi.