Za zvišanje cen je na seji glasovalo 16 svetnikov, proti deset. Podobno razmerje se obeta prihodnji teden, ko bodo očitno povišali tudi cene odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Sama oskrba s pitno vodo se sicer niti ni povišala tako močno. Povprečno gospodinjstvo, ki porabi 18 kubičnih metrov vode in ima cev DN20, je doslej plačevalo slabih 13 evrov, po novem jih bo 14,2. Hujša bo podražitev kanalščine, tako da bo skupna številka na položnici po novem 41,13 evrov, doslej pa je bila 24,5 evra. K temu je treba nato dodati še strošek za ravnanje z odpadki. Višje cene za oskrbo z vodo bodo začele veljati že za februar, medtem ko bodo višje cene za kanalizacijo ob predvidenem sprejemu prihodnji teden začele veljati s prvim marcem.

Občina za omrežje pobira visoko najemnino

Tisto, kar občane in manjšino svetnikov najbolj razburja, pa je način določanja novih cen. Elaborat je pripravila Loška komunala, ki je koncesionar in je v celoti v zasebni lasti, večino pa imata v rokah družini Kepic in Žumer, se pravi družini prejšnjega direktorja in sedanje direktorice Mateje Žumer, ki je njegova hči. Do notranjega lastninjenja je sicer prišlo že v začetku devetdesetih, nato pa so vodilni od zaposlenih odkupovali delnice in prišli do prevladujočega deleža. Loška komunala zadnja leta po javno dostopnih podatkih posluje z dobičkom.

Cene so izračunane na podlagi več kot še enkrat višjih najemnin, ki jih komunala plačuje občini in s čimer se bo torej polnil spraznjeni občinski proračun, ter na podlagi precej višjih stroškov, ki jih je za letos ocenila Loška komunala. Glede na to, da nov vodovod še ni zgrajen, prav tako pa na dokončanje čaka še kanalizacija, je neznank precej. Tako glede predvidene amortizacije kot glede števila uporabnikov in stroškov upravljanja. Je pa spodbudno, da se je cena za gospodarstvo zdaj izenačila z gospodinjstvi.

Tudi župan Miha Ješe je potrdil, da gre za »testno leto« in da bodo šele čez eno leto videli, kakšni bodo dejanski stroški, in nato oblikovali nove, realne cene. A nihče ne pričakuje, da bodo te nižje, kvečjemu nasprotno.