V Estoniji, kjer veliko delam, učenci dosegajo zelo dobre rezultate na tekmovanjih, hkrati pa tam beležijo veliko samomorov in drugih psihičnih težav med mladimi. Enako je na Finskem in v Južni Koreji, ki sodita v sam vrh po rezultatih s tekmovanj. Tu si je dobro zastaviti vprašanje, kaj sploh lahko objektivno merimo. Silno malo je tega, saj ljudje nismo stroji. Predmeti, ki veljajo za najpomembnejše, kot je recimo matematika, so pomembni samo zato, ker se jih da meriti. Čeprav vsi zelo dobro vemo, da je za preživetje umetnost veliko pomembnejša kot matematika. Merimo lahko tudi ponavljanje že slišanih definiranih dejstev, tudi hitrost lahko merimo. Po nekaterih šolah celo merijo, kako hitro otrok bere. Mogoče je to za koga zanimivo. Sam mislim, da je bolje, da otrok bere počasi in razume, kaj bere. Jana