Ob tem so potrdili tudi 3 milijone evrov visoko dokapitalizacijo SVC Litija, s čimer namerava občina rešiti plačilno nesposobno podjetje, a je njihov scenarij pridobivanja prihodkov, s katerimi bi lahko kasneje sami servisirali 10,5 milijona evrov kreditov, še daleč od realnosti. Kot smo že pisali, bosta kot kaže še nekaj časa edina najemnika vrtec in glasbena šola, medtem ko se bodo dogovori z Domom Tisje in Nepremičninskim skladom invalidskega in pokojninskega zavarovanja znova pričeli šele po dokapitalizaciji. Prav tako je vprašljiva prodaja lekarniških prostorov.

Dokapitalizacija SVC Litija nedovoljena državna pomoč

Na smele načrte občine je takoj na začetku seje opozoril Rudi Kozlevčar, ki je županu Franciju Rokavcu predlagal, naj sejo zaradi nerealno zastavljenega proračuna, ki ne predvideva zgolj nove zadolžitve in dokapitalizacije SVC Litija, temveč tudi okoli 4 milijone evrov prihodkov, ki jih bodo le stežka uresničili, preloži za nedoločen čas. A so ga svetniki »tihe koalicije«, ki jo poleg županove SLS predstavljajo še svetniki SDS in SD, preglasovali, pri njihovih odločitvah pa ni pomagal niti dokument, ki ga je Kozlevčar (namesto Rokavca) pridobil na finančnem ministrstvu. Gre za uradno pojasnilo, da občini zaradi njene zadolženosti, ki močno presega zakonske okvire, ne bodo mogli izdati soglasja za novo zadolževanje, glede dokapitalizacije SVC Litija pa so pojasnili, da je ta v neskladju z javnofinančno zakonodajo in bi po predpisih o državnih pomočeh predstavljala nedovoljeno državno pomoč.

Ob tem je Marjetica Mahne, vodja sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti na direktoratu za proračun, zapisala še, da občina ne bi smela izdajati poroštev pravnim osebam, ki nimajo statusa javnega podjetja, in poudarila, da se za poroštvo štejejo tudi tako imenovane patronatske izjave, s katerimi se je litijska občina »brezpogojno zavezala za stalno izpolnjevanje finančnih in pogodbenih obveznosti družbe do banke«. »Menimo, da dodaten komentar ni potreben,« je v dopisu Kozlevčarju sklenila Mahnetova.

A je zadevo kljub vsemu komentiral Rokavec, ki še vedno trdi, da patronatske izjave niso poroštvo, o čemer naj bi »s strokovnimi argumenti« prepričal tudi ministrstvo za finance. Ob tem je še navrgel, da niti novinarji niti občinski svetniki niso pristojni za pridobivanje soglasja o zadolževanju občine, temveč bo to storila občina po sprejetju proračuna. Spomnimo, da so na finančnem ministrstvu že minuli teden jasno povedali, da bi enak odgovor, kot so ga posredovali nam in pred dnevi Kozlevčarju, pisno podali tudi Rokavcu – če bi zaprosil zanj.

O rebalansu, še preden so sprejeli proračun

Občinski svetniki županove SLS, SDS in SD se kljub vsemu ob dopis finančnega ministrstva niso obregnili in proračun, z njim pa tudi dokapitalizacijo SVC Litija, potrdili, po njihovih besedah zato, ker še niso slišali plana B, če dodatne zadolžitve ne bo. Poskusiti velja, so se strinjali, sicer pa rešitev vidijo v rebalansu proračuna. A vprašanje je, kaj bi z njim sploh lahko rešili, saj ima občina več obveznosti, kolikor prihodkov predvideva letošnji proračun.

Še od lani imajo namreč neporavnanih 6 milijonov evrov obveznosti in za 5 milijonov evrov neizdanih računov, letos so se 3 od 15,6 milijona evrov, kolikor prihodkov predvideva proračun, že odpovedali na račun reševanja SVC Litija, skoraj 4 milijone evrov občinskega deleža bodo zahtevale naložbe v OŠ Litija, centralno čistilno napravo in z njo povezano infrastrukturo, ob vsem skupaj je glede na realizacijo iz prejšnjih let nerealno pričakovati, da bi občina uspela prodati za 2 milijona evrov zemljišč, s čimer so se že pri osnutku proračuna sicer strinjali tudi svetniki koalicije. »Slej ko prej se bo pojavila dilema, ali je bolje namenjati sredstva za SVC Litija ali pa za plače javnim uslužbencem in normalno poslovanje občine,« so opozorili svetniki iz vrst opozicije.