Dan se je začel s samorefleksivnim »powerful speech-em« Tamare Valenčič, nadaljeval s provokativnim soočenjem med Matejem Potokarjem, Maticem Vošnjakom, Tomažem Jugom in Barico Blenkuš, dopoldan pa je zaključil Rok Magister s »challange managementom«. Popoldanski del je bil vsebinsko bogat s sklopi TOP of HRM s Tejo Breznik Alfirev, SELL the HR z Zoranom Povhom in Mirelo Držaić ter WORK LIFE BALANCE z Niko Deu. Dan je v nadvse pozitivnem vzdušju zaključil Dejan Turk.

Žirafo, celodnevni dogodek in uverturo v izobraževanje Implico, je otvorila Tamara Valenčič. Mlade kadrovike je opomnila na pomen poznavanja samega sebe in empatije. »Le tako lahko razumemo svoje zaposlene in jih vodimo na konstruktiven način,« je dejala. Rok Magister je kasneje izpostavil, da se »ljudje ne bojijo sprememb samih, temveč posledic, ki jih le-te prinašajo«, kar je na humoren način ponazoril s praktičnim primerom zamenjave čevljev udeležencev. Kasnejše soočenje med Matejem Potokarjem, Maticem Vošnjakom, Tomažem Jugom in Barico Blenkuš pa se je zaključilo z mislimi, da je strateški pristop ne le potreben, ampak nujen, kadroviki potrebujejo napredno mišljenje in odlično poznavanje podjetja ter funkcij. »Zavedati se je potrebno, da v globalni vasi vsi tekmujejo za najboljše kadre in nikoli pozabiti, da »second is just the best loser«, je dejal Matej Potokar, CEO Microsoftove skupine za storitve srednje in vzhodne Evrope.

Kako poskrbeti za enotno uglašenost ekipe je z udeleženci delil Dejan Turk, Vip Mobil. Ljudje se morajo v podjetju počutiti dobro. »Delate v show businessu,« pravi Dejan, zato »bodite gonilna sila strategije, pririnite se do svojih nadrejenih in jim pokažite konkretne predloge rešitev, tako boste imeli priložnost prinesti HR teme na sestanek uprave«. Za konec je še pokazal, da start-upi niso samo v domačih garažah, ampak nastajajo tudi znotraj velikih korporacij, tak primer so namreč ustanovili prav v Vip mobilu. Vodilo start-upa, ki ga sprejema celotno podjetje je: »You can not stop me, you can only help me«.

Nadaljevanje izobraževanja v februarju

Implico izobraževanje se nadaljuje v februarju s tremi moduli, puzzli. Odvijali se bodo 5., 10. in 12. februarja, na teme TOP of HRM, SELL the HR in WORK - LIFE BALANCE. Mladi kadroviki in start-upovci bodo na njih aktivno sodelovali, se učili iz primerov dobrih praks in iskali konkretne rešitve, ki jih bodo lahko implementirali v lastnem delovnem okolju.