Glasovanje je potekalo brez svetniške skupine SDS, ki jo vodi poslanec Branko Grims in šteje 5 članov ter je druga najmočnejša po številu. Pred glasovanjem je namreč Grims skupaj s Sašo Kristan in Bojanom Homanom odločno napadel kodeks, njegovo nastajanje, vsebino in tudi izvedbo. Pri tem se mu je pridružil tudi Zoran Stevanović, ki je sicer neuspešno kandidiral za župana, a listi pridobil eno svetniško mesto. Zanj je kodeks preprosto »brezvezen«, za SDS pa le poskus obračuna z opozicijo, ker bo – po navedbah Grimsa – le orodje vladajočih strank.

Mojzes ne pomaga

Marjan Bajt, svetnik NSi, je v razpravi poudaril, da je družba v krizi na splošno, a bi se marsikaj dalo rešiti, če bi ljudje preprosto ravnali v duhu krščanstva in upoštevali 10 zapovedi. Ker pa tega ni, so v NSi kodeks podprli. »Gre za skupen poskus, da ravnanje mestne politike postavimo na nove temelje in sprejmemo zaveze,« je povzetek razprav Beti Jenko (Več za Kranj), Igorja Velova (Lista za razvoj) in župana Trilarja, Branko Grims pa je prebral kodeks SDS, ki je zanj edini pravilni pristop: »Mi ga podpišemo pred volitvami kot zavezo svojim volilcem, tole pa ne zdrži nobene presoje, najmanj pravne. Posebej sporno je častno razsodišče, ki bo političen organ za politično presojo in to pomeni seveda zlorabo oblasti proti opoziciji. Mi bomo 'ta grdi',« je sklenil poslanec Grims, ki je poudaril vse vrednote, ki jih navaja kodeks SDS s poštenjem vred. Zanimiv je bil tudi vložek svetnika Stevanovića, ki je najprej kodeks napadel, potem pa predlagal, da po njem začno obravnavati sestavo nadzornega odbora občine, ki je sporna.

Prav častno razsodišče je zmotilo tudi svetnika SLS Franca Rozmana, ki pa v kodeksu ni videl nič slabega. Razsodišče naj bi namreč sestavili izmed občanov in naj bi mestni svet opozarjalo na kršitve kodeksa. Grims mu je vnaprej odrekel nepristranskost in nato so svetniki SDS odšli iz dvorane in se do konca seje mestnega sveta niso več pojavili. Ko bo kodeks objavljen v uradnem listu, bo znano tudi, kdo ga bo podpisal in kdo morda oporekal njegovi vsebini na kak drug način.

Podlaga za kodeks

Zakaj so v Kranju zlasti novinci v politiki tako vneti za kodeks, dokazuje svetniško vprašanje Andreja Šušteršiča (SMC), ki terja odgovore o revizijah poslov, ki jih je prejšnja oblast opravila zlasti tik pred volitvami. Za enega od njih – gre za prenovo nekdanje srednje šole pri Prešernovem gaju – je župan Trilar na novinarski konferenci dejal, da »predvolilnih poslov ne bodo nadaljevali«. Po dostopnih podatkih na Supervizorju so velik obseg poslov dobila podjetja, ki so tudi v neposredni povezavi s svetniki prejšnje oblasti, kjer je bila prav SDS vodilna stranka koalicije Mohorja Bogataja. Za povrh občina izvaja revizijo, ki zadeva zunajsodne poravnave, ki jih je izvajal v popoldanskem času tudi podžupan in zdaj svetnik SDS Bojan Homan. Rezultati še niso znani, nobenega dvoma pa ni, da je obenem deloval kot mediator in tudi kot skrbnik pogodbe z zavodom za mediacijo Concordia, po kateri je odrejal tudi izplačila za mediacije. Če k vsemu temu dodamo že legendarno »mesno afero« z zlorabo sredstev za svetniške skupine, je podlag za kodeks očitno v Kranju dovolj, da je velika večina svetnic in svetnikov pripravljena svoja ravnanja tudi na tak način postaviti na ogled javnosti.