Na nedavnem sestanku se je vseh dvanajst lastnikov dogovorilo, da občina do konca januarja pripravi pogodbo o medsebojnih obveznostih. Sledi štirinajstdnevno usklajevanje pripomb, pogodbo pa naj bi sklenili do konca februarja, pojasnjuje župan Gregor Macedoni: »Vsi skupaj moramo določiti prioritete prenove. Pomembno je, da se lastniki zavedajo, da je njihova lastnina tudi njihova odgovornost, občina pa bo skušala spodbuditi čim hitrejšo prenovo in seveda najti poti za njeno sofinanciranje.« V vmesnem času bi pridobili tudi ponudbe s strani potencialnih upravnikov objekta. Upravnika bi tako po županovih napovedih lahko dobili morda v dveh ali treh mesecih.

Nasilje in vandalizem na postaji

Lastnica približno sto kvadratnih metrov pisarniških prostorov na avtobusni postaji je družba Arriva Dolenjska in Primorska, občina je lastnica zgornjega platoja, čakalnice in sanitarij, ostalo pa so lastniki lokalov. Občina je sicer na dveh lokalih še vedno vpisana kot lastnica, vendar po Macedonijevih besedah zgolj zato, ker novi lastniki še niso opravili prepisa.

Prav zanemarjenost objekta je po mnenju lastnice enega od lokalov, ki ni želela biti imenovana, tudi vzrok za nasilje in vandalizem, ki se v zadnjih letih na avtobusni postaji redno dogajata. Zato ne čudi, da se mnogi Novomeščani zlasti v večernih urah postaji najraje izognejo. Tudi v družbi Arriva Dolenjska in Primorska se zavedajo, da sta objekt in okolica avtobusne postaje zelo zanemarjena, zato so še kako zainteresirani za obnovo. »Že vrsto let sodelujemo tudi pri investiranju v okolje postaje, vendar investicijski posegi do sedaj na žalost niso bistveno izboljšali stanja,« dodajajo.

Gradbeno jamo bi zasuli

Velik črn madež je zadnje desetletje tudi gradbena jama tik ob cesti, zagrajena z gradbiščno ograjo. Gre za zemljišče, ki je po stečaju prejšnjega lastnika, podjetja Real, pristalo v rokah Družbe za upravljanje terjatev bank, ki ga zdaj prodaja. »Slabi banki smo dali pobudo, naj ga v času, dokler ga ne proda, ponudi v brezplačen najem naši občini. Mi bi jamo zasuli in odstranili gradbiščno ograjo ter vzpostavili bolj urejeno situacijo,« pravi Macedoni.

Real je zemljišče kupil leta 2003, da bi tam zgradil že od vsega začetka predvideno drugo fazo kompleksa, trgovine in poslovne prostore. A je tožba s strani arhitekta Marka Mušiča, ki je pred četrt stoletja zasnoval celoten projekt, njihove načrte ustavila. Mušič je bil prepričan, da gre za kršenje avtorskih pravic, medtem ko je Real vztrajal, da Mušičevi načrti za to zemljišče ne veljajo. Sodišče je sicer razsodilo v prid Realu, ki pa je bil leta 2010, ko je sodba postala pravnomočna, že v stečajnem postopku, zemljišče pa del stečajne mase.