Profesorica Jesse Fox z državne univerze v Ohiu je pri raziskavi objave sebkov prišla do zaključka, da tisti moški, ki jih na spletnih družbenih omrežjih objavljajo veliko, kažejo znake narcisizma in psihopatije, torej osebnostne neuravnovešenosti.

Psihopati ne bi pred objavo fotografije še popravljali

Še huje kaže tistim, ki pred objavo fotografije popravijo. Študija je namreč pokazala, da se pri teh moških kažeta višji stopnji narcisizma in »samo-objektivizacije«, a niso nujno tudi psihopati. Po razlagi Foxove je psihopatija povezana z impulzivnostjo, impulzivni ljudje pa se pred objavo nikoli ne bi mudili še z urejanjem fotografije.

Zaenkrat ni znano, ali v kategorijo popravljanja fotografij spadajo tudi filtri Instagrama. Pri raziskavi je sodelovalo 800 posameznikov, starih med 18 in 40 let, ki so rešili spletno anketo o njihovih navadah pri objavi sebkov. V poročilu univerze so dodali, da čeprav so se pri posameznikih kazale višje stopnje teh lastnosti, pa so vendarle pri vseh ostale znotraj meje normalnega.

Povečana skrb za zunanji videz

»S povečano uporabo spletnih družbenih omrežij se poveča tudi skrb za zunanji videz. To pomeni, da lahko objektivizacija samih sebe postane večja težava tako za moške kot za ženske,« je pojasnila Foxova.

Nekatere prejšnje študije so veliko preživetega časa na omrežju facebook povezovale z nizko samopodobo in narcisizmom. Ena od študij je pokazala, da pri tem ne gre toliko za količino preživetega časa na facebooku, ampak za nerealno visoko število prijateljev, ki jih imajo posamezniki, kar kaže na narcisoidno osebnost.

Več izsledkov iz raziskave si lahko preberete v zborniku Personality and Individual Differences.