Tistim, ki se skušajo otresti slabih zdravstvenih navad, bi največjo motivacijo lahko predstavljalo plačilo, je pokazala raziskava BMJ. Raziskovalci so nosečnicam ponudili okoli 1000 evrov, te pa so ob denarni »podpori« kazale dvakrat boljše rezultate pri opustitvi kajenja, kot pa če so prejele le običajno svetovanje. »Če je finančna spodbuda učinkovita, je prav mogoče, da bo v prihodnosti vključena kot ena od pomembnih preventivnih strategij zdravstvene intervencije,« so zapisali v poročilu študije.

Pri raziskavi je v Veliki Britaniji sodelovalo okoli 600 nosečnic, ki so jim za opustitev kajenja ponudili okoli 1000 evrov v obliki nakupovalnih kuponov. Skoraj četrtina žensk, ki so jim ponudili finančno spodbudo, je uspešno nehala kaditi, v drugi skupini, kjer so ženske prejele nikotinsko terapijo in svetovanje, pa je kaditi nehalo ne devet odstotkov nosečnic.

Mnogi menijo, da je plačevanje za opustitev slabih navad etično sporno, saj naj bi bila takšna spodbuda prisilna, poleg tega pa naj bi zmanjšala posameznikov čut za osebno odgovornost. Znanstveniki pri tej raziskavi so prepričani, da bi s finančnim vložkom lahko bodoči mami pomagali tudi pri pripravi na odgovornost starševstva. »V razvitem svetu največ ljudi, ki še vedno kadi, pripada revnejšim socialnoekonomskim slojem,« so zapisali v raziskavi in dodali, da bi lahko tisoč evrov v takšnem primeru gospodinjstvu še kako pomagalo.