Vzrok za odstavitev je prav v njenem delovanju v BSC, kjer je nedavno odstopil direktor Bogomir Filipiča. Poslovanje te razvojne agencije je pod vprašajem, obseg poslov je padel za polovico in več, na vrsti so odpuščanja in hudi medsebojni očitki. Mirjana Grašič Šircelj pa je kot predsednica nadzornega sveta prejemala kredite, ki jih je odobril kar Filipič osebno, zato ni čudno, da je direktorja do zadnjega podpirala. »Podpredsednico zbornice smo odstavili, ker so člani upravnega odbora ocenili, da ne uživa več zaupanja,« nam je dejal predsednik kranjske območne obrtno-podjetniške zbornice Ludvik Kavčič in dodal, da so bili podatki o spornih kreditih oziroma načinu dodeljevanja njihovi podpredsednici očitno dovolj močan argument, da je bila ob funkcijo.

Dobro jutro, država!

Država je ustanovitelj in največji lastnik razvojne agencije. Na probleme s propadom sklada za pomoč podjetnikom smo v javnosti opozarjali že pred leti, a je takrat ponovno dobil mandat Bogomir Filipič, nadzorni svet pa je do zdaj očitno omogočal vse, kar se je dogajalo v stavbi na Cesti Staneta Žagarja, kjer je doma tudi obrtna zbornica. Toda država se je zdaj končno zganila in sklicuje skupščino BSC sredi februarja. Obrtna zbornica pa je naslovila na lastnike tudi pismo, v katerem jih poziva, da sedanji nadzorni svet ne izpelje razpisa za novega direktorja, ki že poteka. »Menimo, da morajo lastniki preveriti tako vlogo nadzornikov in potem izpeljati razpis,« trdi Kavčič in ima pri tem podporo tudi med župani, ki zdaj terjajo kot soustanovitelji BSC dokončno razčiščenje spornih dogodkov.

Razvojna agencija BSC pa je razklana tudi od znotraj, ker ni več zaupanja med 20 zaposlenimi. Vršilka dolžnosti direktorice Lidija Zeme Johnston je sicer skušala o stanju obvestiti tudi župane gorenjskih občin, a po navodilih nadzornega sveta ne more razpolagati z gradivom, ki je obremenilno za bivšega direktorja in predsednico nadzornega sveta. Res nenavadno pa bo, če bi skušali problem reševati kar nadzorniki, ki so do zdaj mirno gledali početje direktorja in stanje v BSC.