Dobavitelj opreme še ni na prednostnem seznamu plačil

Z dokapitalizacijo bi občina zagotovila kapitalsko ustreznost družbe, ki nima sredstev za servisiranje 10,5 milijona evrov kreditov, a bo to, kot v obrazložitvi predloga dokapitalizacije pojasnjujeta direktorica SVC Litija Tatjana Kržišnik in občinski svetovalec za pravne zadeve Matija Habe, zadostovalo, da bosta NLB in Delavska hranilnica pristali na reprogramiranje kreditov do leta 2030. Kljub vsemu pa se postavlja vprašanje, ali je takšen načrt reševanja nasedle naložbe v socialno-varstveni center vzdržen, ne le za občinsko blagajno, v kateri bi lahko zmanjkalo denarja za druge proračunske porabnike in projekte (še posebej, če se jim ne bi uspelo dodatno zadolžiti), ampak tudi za SVC Litija. Pred litijskimi svetniki je zato znova naporna seja in velika odgovornost sprejemanja tako zastavljenega proračuna.

Dokapitalizacija namreč ne predvideva poplačila Lesnine MG, dobavitelja opreme za dom starejših občanov in vrtec, ki mu dolgujejo še 855.000 evrov, tudi to poplačilo pa je poleg poplačila podizvajalcev pogoj za selitev Doma Tisje v Litijo. Občina je sicer opremo nameravala plačati z evropskimi sredstvi, za katera so vključno z nakupom medgeneracijskega središča neuspešno kandidirali na lanskem razpisu za razvoj regij. Proti državi so zaradi nedodeljenih sredstev sprožili upravni spor, do njegove rešitve pa je odplačilo tega dolga nase prevzela družba SVC Litija.

Na upravnem sodišču bodo sicer zadevo reševali predvidoma prihodnji mesec, je pojasnila predsednica sodišča Jasna Šegan, a četudi bi jo rešili v prid Litijčanom, je vprašanje, kdaj bi občina dobila teh 7 milijonov evrov, saj je gospodarsko ministrstvo sredstva z razpisa že razdelilo med druge upravičene prijavitelje. Kakšni so torej načrti za poplačilo Lesnine MG, na občini niso pojasnili, saj bodo na vsa naša vprašanja, povezana z gradivom za jutrišnjo izredno sejo, odgovorili v zakonskem roku sedmih dni (obrazložitev dokapitalizacije SVC Litija pa so objavili v ponedeljek, op. p.), je sporočila podžupanja Lijana Lovše. Prav tako o tem ni vedela nič povedati direktorica Doma Tisje Vida Lukač, ker tudi nje o teh stvareh ne obveščajo.

Prihodnje leto še ena dokapitalizacija?

A kot je razvidno iz predstavitve načrta prestrukturiranja družbe SVC Litija, ki jo ga svetniki včeraj zjutraj naknadno prejeli na strežnik z gradivom za sejo, potem pa so jo na občini spet umaknili – menda ker ga Rokavec še ni pregledal – je ravno v ta namen prihodnje leto predvidena še ena dokapitalizacija družbe v višini 1,2 milijona evrov, iz česar bi poplačali Lesnino MG, preostali del pa namenili za vračanje kreditov. Iz te predstavitve je prav tako razvidno, da najemnina v višini 8 evrov za kvadratni meter, ki jo bodo zdaj morali plačevati vsi najemniki, vključno z Domom Tisje, čeprav so jim sprva obljubili brezplačni najem, po letu 2016 ne bo več zadoščala za odplačevanje finančnih obveznosti družbe, ki bi ji po zdajšnjih načrtih konec leta 2016 ostalo še 5 milijonov evrov kreditov. Tako bodo morali na zahtevo bank po letu 2016 najemnine povišati ali pa ustvariti več prihodkov z novimi dejavnostmi oziroma poiskati možnosti za subvencije, v gradivu pojasnjuje Kržišnikova.

Da bi dolg SVC Litija še letos zmanjšali na okoli 7 milijonov evrov, je še razvidno iz dodatnega gradiva, bi morali prodati tudi 17 oskrbovanih stanovanj, ki bi jih Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NSPIZ) skupaj s 17 parkirnimi prostori odkupil za 1,2 milijona evrov, in lekarniške prostore, ki so jih Litijčani po propadlem poslu z Lekarno Ljubljana pripravljeni prodati za 300.000 evrov oziroma več kot polovico manj, kot so poskušali iztržiti od Ljubljančanov. A tudi tu še ni nič zagotovljenega, saj bodo v NSPIZ z nakupom počakali, dokler občina v celoti ne izpolni njihovih pogojev in ne bodo ocenili, da je nakup zanje varen, je pojasnil direktor sklada Florijan Bulovec, kar zadeva prodajo lekarne, pa je znano, da se je že v prvem poskusu zataknilo ne le pri visoki prodajni ceni, temveč tudi pri spornem širjenju Lekarne Ljubljana v območje, ki ga pokriva drugi javni zavod Mestne lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi občina Litija.