Slednje je med Posavce razumljivo vneslo precejšnje vznemirjenje in revolt. V Brežicah so o posledicah nove uredbe v ponedeljek na izredni seji govorili občinski svetniki in se ne glede na strankarsko pripadnost povsem poenotili v zahtevah, s katerimi vlado pozivajo k takšni spremembi uredbe, s katero bi ohranili najmanj dosedanji delež letnega nadomestila, iz katerega je v proračun letno priteklo 400.000 evrov. Po besedah župana Ivana Molana občina Brežice na račun različnih vladnih ukrepov po letu 2012 iz državnega proračuna že tako prejema 2,1 milijona evrov manj kot pred tem, izguba jedrske rente pa bi lahko resno ogrozila nekatera načrtovana vlaganja, zlasti na področju šolstva in otroškega varstva. V Brežicah so podprli še ustanovitev komisije za spremljanje izvajanja dogovorov med državo in občino, ki bo bdela tudi nad težnjami po selitvi nekaterih državnih in regijskih institucij iz občine.

Varčevanje kot izgovor

Novi uredbi seveda odločno nasprotujejo tudi v Krškem, kjer bi bili letno prikrajšani za še veliko več denarja kot v Brežicah. »Treba je vedeti, da je bilo v fazi umeščanja jedrskih objektov v Krškem s strani lokalne skupnosti narejeno zelo veliko in da je država obljubila marsikaj, tudi rento. Zdaj, ko je državni prostorski načrt za odlagališče sprejet, pa je država naenkrat na vse to pozabila in v imenu varčevanja začela kršiti dogovore,« pravi krški župan Miran Stanko, ki meni, da vlada s tem odpira Pandorino skrinjico, kar lahko za sabo potegne cel kup problemov. »Vlada bi se morala tako občutljivih zadev lotevati bolj trezno in preudarno. Ljudje se pri sprejemanju takšnih ukrepov čutijo ogoljufane, kar lahko sproži val negodovanj,« dodaja Stanko.

Ogorčene župane prizadetih posavskih občin bo na pogovoru o vroči temi v kratkem, verjetno že danes, sprejela ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.