Več bo kapnilo komunali in občini

Povišanje sicer predlaga župan Miha Ješe, a so izračuni nastali na podlagi elaboratov, ki so jih pripravili na Loški komunali, ki je sicer povsem zasebno podjetje (večina v rokah družin Kepic in Žumer), ki prek koncesije opravlja komunalne storitve za občane Škofje Loke. Iz teh dokumentov je razvidno, da je predlagano povišanje cen posledica precejšnjega zvišanja najemnine, ki jo mora Loška komunala plačevati lastnici komunalnega in vodovodnega omrežja, občini Škofja Loka, ter prav tako kar precejšnjega (47-odstotnega) zvišanja predvidenih stroškov poslovanja. Strošek za oskrbo s pitno vodo bi se glede na predlog povečal za povprečno gospodinjstvo s sedanjih 11,41 na 14,19 evra, stroške za odvajanje komunalne vode s 5,18 na 11,61 (124 odstotkov), prav za enormnih 136 odstotkov pa se bo povišal strošek za čiščenje odpadne vode, in sicer s 6,49 na 15,33 evra.

Občina torej komunali zaračunava najemnino za uporabo omrežja, ta je bila leta 2013 za vsa tri omrežja (za oskrbo z vodo, za odvajanje in za čiščenje) 520.000 evrov, letos pa je predvidena kar 1,227-milijonska najemnina; se pravi gre za 135-odstotno povišanje.

Iščejo denar za gradnjo kanalizacije

Predvideno povišanje cen močno razburja občane, predvsem tiste, ki jih letos po končani gradnji novega kanalizacijskega omrežja čakajo še visoki stroški izgradnje priključkov in plačila komunalnega prispevka. Naj spomnimo, da je prav višina komunalnega prispevka lani spomladi močno razburjala ljudi. Odlok, ki bi to višino določal, bi morali sprejeti julija, a je župan tisto izredno sejo občinskega sveta preklical tudi pod težo pričakovanih in napovedanih javnih protestov, odločanje pa prestavil na čas po volitvah. Odlok o višini komunalnega prispevka še vedno ni sprejet, številni pa so vse bolj prepričani, da bodo morali novo komunalno omrežje iz lastnih žepov plačati večkrat. »Poleg davkoplačevalskega denarja bomo morali občani sami plačati še komunalni prispevek, do sedaj smo že vrsto let plačevali okoljsko dajatev, zaradi obnove pri gradnji povsem uničenih cest za krajevne skupnosti ne bo prav nobenega drugega denarja, v prihodnje pa bomo še bistveno dražje plačevali komunalne storitve. Občina bo torej komunali zaračunavala višjo najemnino omrežja, ki smo ga mi plačali, komunala pa bo ta strošek prenesla na nas. Se pravi, po žepu nas bodo udarili petkrat,« je izračunal Matjaž Krajnik, predsednik KS Godešič, kjer pa imajo glede same gradnje, predvidenih stroškov in izračunavanja komunalnega prispevka še veliko vprašanj in pripomb. Od tega, da morajo sami poskrbeti za podaljške sekundarnih vodov, da so priklopi neurejeni in oddaljeni od parcel, da ponekod so kontrolni jaški, ponekod jih ni, plačati pa jih morajo kar uporabniki sami, pa do skrbi zaradi uničenih cest.

Tudi predvideno povišanje cen komunalnih storitev zaradi višjih najemnin je pravzaprav polnjenje zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja izpraznjenega in zadolženega proračuna. Vrednost projekta je namreč ocenjena na 38 milijonov evrov, občinski delež bo kar 24 milijonov. Potek del bodo odgovorni sicer predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo verjetno morali odgovoriti tudi na nekaj prej opisanih žgočih vprašanj javnosti.