Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami jim je namreč do prihodnjega branja proračuna med drugim naložil, naj podrobno pojasnijo vir prihodkov novih oziroma nejasnih postavk, ki predstavljajo dobro tretjino proračuna, neplačane obveznosti ločijo od letošnjih sredstev, podrobno predstavijo načrt prodaje nepremičnin ter predstavijo oceno tveganja ponovne dokapitalizacije občinskega podjetja SVC Litija, ki nima lastnih sredstev za servisiranje 10,5 milijona evrov kreditov.

Posmeh ministru, ki izdaja soglasje za novo zadolževanje

Poleg tveganega vložka v SVC Litija svetniki dvomijo tudi o novem zadolževanju občine v višini 4 milijonov evrov, saj nimajo zagotovil, da bo ministrstvo za finance prezadolženi občini izdalo soglasje za novo zadolžitev. Dušan Hauptman je zato predlagal, da jim občina do prihodnje izredne seje predloži ustrezno zagotovilo ministrstva, da je načrtovana zadolžitev realna, Rudi Kozlevčar pa je prepričan, da občina tega soglasja zaradi nepravilnega zadolževanja v preteklih letih, zaradi česar je ministrstvo za finance seznanilo tudi okrožno državno tožilstvo, ne bo dobila. Pri tem je še poudaril, da bodo težave morali reševati skupaj z ministrstvom, a predstavnik občine po njegovem ne more več biti Rokavec, zato ga je pozval k odstopu.

Rokavec, ki je Kozlevčarjev poziv pospremil s smehom, je sprva svetnikom vneto razlagal, da bodo ministrstvo za finance »s strokovnimi argumenti prepričali, da v nobenem primeru zadolževanja SVC Litija in Centra za razvoj Litija niso izdali poroštva«, ker tako imenovane patronatske izjave po njegovem to niso. »To, da je minister za finance Dušan Mramor seznanil okrožno državno tožilstvo je milo rečeno zelo zelo smešno,« je še dodal, Kozlevčarju pa odvrnil, da bo položil račune (očitno pa ne nujno odstopil) šele, ko mu bodo pristojni organi dokazali, da je kaj storil narobe. A dejstvo je, da občina v patronatskih izjavah jasno jamči, da bo v primeru plačilne nesposobnosti obeh družb dolgove prevzela na svoja ramena, kar je po vsebini enako kot poroštvo, o zapadlih glavnicah in zamudnih obrestih pa je na »poroštvo« občino nedavno opomnila tudi NLB.

Kar zadeva novo zadolževanje, je Rokavec svetnike prepričeval, da se bodo zadolžili v skladu z zakonom o financiranju občin, a da morajo počakati na sprejetje zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki bo »izrecno, prav zaradi zaključka izvrševanja prejšnje finančne perspektive, občinam omogočil zadolževanje za dokončanje naložb«. To naj bil tudi razlog, da svetniki pred prihodnjo sejo soglasja oziroma mnenja ministrstva ne morejo dobiti. Pri tem sta z Lovšetovo navrgla še floskulo, da je bila postavka zadolževanje v tujini – to je protizakonito – tipkarska napaka občinskega uradnika v delovni verziji osnutka proračuna. A na ministrstvu za finance so jasni: »Zadolževanja občin in soglasja ministrstva za finance nimajo nobene zveze z zakonom o izvrševanju proračuna niti z državnim proračunom. Glede na prikrivanje podatkov o poroštvih in obstoječi zadolženosti občine ministrstvo Litiji zagotovo ne bo izdalo soglasja k novi zadolžitvi. To bi županu, če bi za soglasje zaprosil, tudi pisno sporočili,« je v imenu ministrstva pojasnila Irena Ferkulj, zadolžena za odnose z javnostmi. Dodala je, da je Rokavčeva trditev, da bo občina od ministrstva za finance dobila soglasje po sprejetju državnega proračuna, neresnična.

Peticijo pripravila kar podžupanja

Še več, Rokavec je v občinski blagajni ustvaril tolikšno brezno, da niso razmišljali le o nezakonitem zadolževanju v tujini in zavajali o domačem zadolževanju, ampak je šla podžupanja Lijana Lovše celo tako daleč, da je v sredo s službene elektronske pošte in v delovnem času litijskim društvom upokojencev in invalidov kot uradna oseba razposlala peticijo, s katero bi zbirali podpise za »prisilno« selitev Doma Tisje v SVC dom starejših občanov. Kot piše v peticiji, je nesprejemljivo, da starejši občani kljub vsem izpolnjenim pogojem ne morejo uporabljati lepo urejenih prostorov. A ne gre za to, da prostori ne bi bili lepo opremljeni, pogoj je, da so pred vselitvijo poplačani vsi podizvajalci in dobavitelj opreme, je jasna direktorica doma Vida Lukač, ki jo je zato poteza podžupanje izjemno presenetila. Ne predstavlja si namreč, da bi varovance vselili v SVC, nato pa bi podizvajalci pričeli vlagati izvršbe.

V Domu Tisje so sicer prejeli izjavo podizvajalcev, da v primeru poplačila ne bodo vlagali izvršb, a ne poznajo podrobne vsebine tega dogovora, tako da s pravnega vidika izjave podizvajalcev nimajo velike teže, je pojasnila Lukačeva, ki zdaj čaka, kako se bo občinski svet opredelil do vnovične, 3 milijonov evrov visoke dokapitalizacije v SVC Litija. Če bi do nje prišlo, bi bilo to izhodišče za nadaljnje dogovore z občino glede selitve, najemnine prostorov in cene bivanja za varovance, pravi. A zanimanja za selitev v Litijo med stanovalci Doma Tisje ni, prav tako takšnih želja ni med kupom novih prošenj za sprejem v dom, je še povedala Lukačeva.