Osnovne teme, s katerimi se ukvarja ZPS, so sporne prakse pri prodaji zavarovanj in sklepanju zavarovalnih pogodb (delovanje zavarovalnih zastopnikov, trženje zavarovanj po telefonu ...) in težave, ki izhajajo iz neskladij med pričakovanji potrošnikov in vsebino zavarovalne pogodbe (velikokrat vezane na nepopolno predstavitev produktov ob sklepanju pogodb), daleč najpogostejša pa je nezadovoljstvo z naložbenimi življenjskimi zavarovanji. Velikokrat se ukvarjajo tudi s pritožbami glede uveljavljanja zahtevkov iz naslova zavarovanja pri zavarovalnicah.

Kompleksne in pravnozahtevne pogodbe

»Ključen namen zavarovanja je, da nas ustrezno varuje,« poudarja Mojca Štrucl iz ZPS. »Če hočejo potrošniki to doseči, morajo najprej temeljito razmisliti, ali določeno vrsto zavarovanja potrebujejo in zakaj. Zavarovanje mora ustrezati njihovim potrebam in življenjskim okoliščinam, seveda pa tudi zmožnostim. Zavarovalne pogodbe so kompleksne, pravno zahtevne za razumevanje in imajo lahko dolgoročne ekonomske posledice. Zato nujno terjajo dovolj časa za premislek, predvsem pa popolno seznanjenost s celotno vsebino pogodbe. Potrošniki naj ne sklenejo zavarovalne pogodbe, dokler niso povsem prepričani, da razumejo, kakšne pravice in obveznosti jim prinaša. Posebno pozornost naj namenijo omejitvam in izključitvam, da ne bodo doživeli presenečenja ob poskusu uveljavljanja zavarovanja.«

Na vprašanje, ali je mogoče posamezna zavarovanja sploh primerjati med seboj, da izberemo najboljše oziroma najcenejše zase, Štruclova odgovarja: »Najcenejše ni nujno najboljše. Hkrati pa tudi visoka cena ne zagotavlja kakovosti produkta. Pri ZPS opozarjamo, da je cena drugotnega pomena – bistvena je namreč vsebina zavarovanja. Poceni zavarovanje, ki ne omogoča niti osnovnega varstva, je stran vržen denar. Enako velja za vsak evro, ki ga vložimo v zavarovanje, ki ne ustreza našim potrebam, ali ga celo sploh ne potrebujemo. Ponavljam: nujno je, da vemo, kakšno zavarovanje potrebujemo in za katere primere, nato pa na tej podlagi pridobimo in primerjamo ponudbe različnih zavarovalnic in se odločimo za tisto, ki nam tako vsebinsko kot cenovno najbolj ustreza. Ker so pogodbe težavne za razumevanje, bi od zavarovalnic pričakovali, da v postopku sklepanja pogodb potrošniku zavarovanje predstavijo tako, da se bo lahko informirano odločil.«

Agresivna prodaja po telefonu

Agresivno trženje zavarovanj po telefonu postaja stalna praksa slovenskih zavarovalnic. Posebno sporno je, da so tarča klicnih centrov zavarovalnic velikokrat starejši in ranljivejši potrošniki. Domišljija prodajalcev zavarovanj pa nima meja, saj so nedavno prodajali celo kritja za hude bolezni, ki jih ustrezno pokriva že zdravstveno zavarovanje. Če so vam takšni telefonski klici odveč, povejte ali pišite podjetju, saj imate pravico prekiniti prakso neposredne prodaje. A tudi če ste razmišljali o spremembah, tako pomembne odločitve niste zavezani in ne morete skleniti po telefonu. Naj vam zastopnik pošlje nezavezujočo ponudbo z vsemi pogoji, odločite pa se, ko jo temeljito preučite in dobite odgovore na morebitna dodatna vprašanja.