Proračun brez realne podlage

Spomnimo, da osnutek letošnjega proračuna predvideva zadolžitev v tujini, ki jo zakon o financiranju občin prepoveduje, prav tako ministrstvo za finance litijski občini zaradi njene prezadolženosti ne bi izdalo niti soglasja za domače zadolževanje. Ob tem dvom o vzdržnosti proračuna vzbujajo tudi prihodki, ki so sicer enaki odhodkovni strani, vendar so postavke, kot so »drugi drugi« nedavčni prihodki, kjer je predvidenih 0,5 milijona evrov prihodkov, prodaja zemljišč, ki predvideva 2 milijona evrov prihodkov, in »druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije«, kjer naj bi dobili 855.000 evrov, precej nerealne, še zlasti glede na realizacijo tovrstnih prihodkov v prejšnjih letih.

Čeprav Rokavcu uradno še ni uspelo sestaviti koalicije oziroma strateškega partnerstva, kot ga je v prejšnjem mandatu s strankami SDS, SD in DeSUS, gre kljub vsemu pričakovati, da bo danes večina svetnikov vendarle potrdila prvo branje proračuna, prihodnjič pa naj bi se po naših informacijah znova sestali že naslednji teden.

V vrstah opozicije se vseeno trudijo opozarjati na nepravilnosti, pomanjkljivosti in reze, ki jih bodo na račun SVC Litija deležni drugi proračunski porabniki. »Gre za fantazijski proračun! Prihodki so napihnjeni in povsem nerealni, predvsem mislim na novo zadolževanje in 2 milijona evrov prihodkov od prodaje nepremičnin, tudi vir drugih prihodkov ni pojasnjen,« razloge, zakaj proračuna ne bo podprla, pojasnjuje Kaja Mlakar - Agrež, IDS, ki hkrati ne razume, kako lahko Rokavec glede na težave in nepravilnosti pri najemanju posojil v minulih letih pričakuje, da bi dobili soglasje ministrstva za novo zadolževanje. »Prav tako zelo dvomim o smiselnosti ponovne dokapitalizacije SVC Litija,« je dodala Mlakar-Agreževa, ki se nikakor ne strinja niti s predvidenim kadrovskim načrtom, saj ta poleg podžupanje Lijane Lovše tudi v tem mandatu predvideva še dva nepoklicna župana.

Pričakovano bodo trpeli drugi porabniki sredstev

Podobno meni tudi Dušan Hauptman, ki ima v občinskem svetu s svojo Neodvisno listo še enega predstavnika. »Ne le da je proračun napihnjen – predvsem pri prodaji nepremičnin, ki jih kljub trudu v štirih letih niso prodali za 2 milijona evrov – ampak zažira tudi druge postavke, predvsem kulturo, šport in socialo, čemur sam posvečam največ pozornosti. Treba je vedeti, da številke zajemajo tudi pokrivanje stroškov za nazaj, tako da se postavke tem proračunskim porabnikom znižujejo,« poudarja Hauptman, ki proračuna ni podpiral niti v minulih letih, a zdaj je Rokavec dokončno izgubil njegovo zaupanje. »Prej sem vse velike projekte, kot sta nova šola in socialno-varstveni center, podpiral, a ker ni bilo pravega nadzora, je šlo vse skupaj navzdol, vse je postalo predrago, občina se je znašla v težki finančni situaciji, zdaj pa bodo trpeli drugi proračunski porabniki,« je dejal Hauptman, ki je zavrnil Rokavčevo ponudbo za vstop v koalicijo, glede podžupanov pa meni, da je to županova legitimna pravica, vendar si sam tega zaradi stanja v občini ne bi upal narediti.

Prav tako ne gre pričakovati, da bi proračun podprli v SMC in DeSUS, saj tako Alojz Trdin kot Rudi Kozlevčar menita, da je Rokavec pri reševanju finančnih težav občine in SVC Litija izgubil stik z realnostjo, bodo pa najverjetneje prvo branje potrdili v SDS, ker menijo, da mora občina dokument za vzdržno poslovanje sprejeti čim prej. »Podali bomo predloge in pripombe glede smiselnosti vnovične dokapitalizacije SVC Litija,« je dejal Gregor Zavrl, bivši podžupan, ki trdi, da se v tem mandatu glede koalicije in podžupanskega mesta z Rokavcem še niso pogovarjali.