Teren so še dodatno utrdili

Čeprav se je rok za predajo stanovanj in pokritih parkirnih prostorov po terminskem načrtu iztekel že februarja lani, gradnja celotnega objekta še vedno ni končana. Potem ko so prebivalci Gorice kar nekaj časa gledali le veliko gradbeno jamo in se dela niso premaknila z mrtve točke, se je zataknilo še pri denarju. Podjetje Igem v lasti Tomaža Ročnika se je namreč znašlo v prisilni poravnavi in zato gradnje ni bilo sposobno dokončati. V reševanje se je zato kot glavni izvajalec del vključilo invalidsko podjetje Premogovnika Velenje Harmonija tehnologije in znanja (HTZ).

Težav pa s tem še ni bilo konec. V podkletene garaže je namreč pred letom in pol vdrla podtalnica in celotna novogradnja se je začela posedati. Zato so morali izdelati sanacijski načrt, kar je gradnjo dodatno podražilo za okoli 700.000 evrov in zaključek gradnje ponovno odmaknilo v prihodnost. Da bi kar najbolj zavarovali okoliške bloke in stabilizirali gradbeno jamo, so morali teren zaradi varnosti dodatno utrditi z vgradnjo 14 geotehničnih sider, ki jih je občina naročila pri podjetju Geokop. Ker se je gradnja zavlekla, je občina tudi republiškemu stanovanjskemu skladu poslala prošnjo za podaljšanje roka izvedbe del, ki jo je sklad odobril.

»Zadnji dan lanskega decembra smo na podlagi podpisanega dodatka k posojilni pogodbi in s soglasjem ministrstva za finance prejeli še dobrih 323.000 evrov posojila in s tem izkoristili celotno kvoto odobrenega posojila ter še 127.000 evrov za že izvedena gradbeno-obrtniška dela na stanovanjih in pripadajočih pokritih parkirnih prostorih,« so povedali na velenjski občini. Kot je povedala vodja urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, je objekt tik pred zaključkom gradnje. Opravljajo le še zaključna dela na poslovnem delu objekta in finalizacijo garaž.

Direktor republiškega stanovanjskega sklada Žiga Andoljšek je občini zagotovil, da bodo svoje obveznosti poravnali v roku, občina pa bo nadaljevala aktivnosti za čimprejšnjo ureditev etažne lastnine in pridobivanje pravnomočnih uporabnih dovoljenj. Takoj ko jih bodo prejeli, pa bodo upravičencem z veljavnega prednostnega seznama vsa neprofitna stanovanja že lahko predali v uporabo, s čimer bodo seznam želja skoraj v celoti izpraznili.