Ker je Rokavec poroštva izdal brez vednosti občinskega sveta, je kršil 86. člen zakona o javnih financah (ZJF), ker o tem ni obvestil ministrstva za finance, pa tudi 88. člen tega zakona, s čimer je do soglasja za novo zadolževanje v letu 2013 prišel z goljufijo, so že pred časom pojasnili na finančnem ministrstvu. Ker se tudi poroštva štejejo v zakonsko dovoljen obseg zadolževanja, bi to za litijsko občino pomenilo, da bi zakonski okvir zadolženosti presegla že leta 2013 in soglasja za novo zadolževanje takrat ne bi prejela. Skupna zadolženost občine je namreč že leta 2013 znašala 18,4 milijona evrov, lani pa že več kot 20 milijonov evrov.

Pod dopis, ki ga na ministrstvu sicer ne poimenujejo kazenska ovadba, temveč seznanitev o ugotovljenih nepravilnostih, ki bi Rokavca lahko bremenile kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, se je podpisal minister Dušan Mramor, dokument pa v vednost poslal tudi komisiji za preprečevanje korupcije, računskemu sodišču in nadzornemu odboru občine. Spomnimo, da je finančno ministrstvo poslovanje občine Litija že pred časom odstopilo v revizijo računskemu sodišču, a dela tam še niso začeli. Kako se bo zadeva odvijala naprej in ali jo bo okrožno državno tožilstvo obravnavalo kot kazensko ovadbo, nam včeraj ni uspelo izvedeti.

Novi apetiti po zadolževanju

Rokavca pa medtem ugotovitve finančnega ministrstva očitno ne zadržujejo pred novim zadolževanjem. Občinski svetniki bodo namreč v četrtek na izredni seji obravnavali osnutek letošnjega proračuna, v katerem vnovič predvidevajo zadolževanje v višini 4 milijone evrov, tokrat celo v tujini, kar zakon o financiranju občin izrecno prepoveduje.

Pod drobnogled pa gre vzeti tudi sam namen zadolževanja. Rokavec namreč želi nasedlo naložbo socialno-varstvenega centra reševati s 3 milijone evrov dokapitalizacije SVC Litija, česar v posebnem delu osnutka proračuna sploh ne obrazloži. Na občini Litija kot razlog za novo zadolževanje navajajo naložbe s področja komunale: gradnjo čistilne naprave, deponije odpadkov Unično in osnovne šole Litija.

V proračunu sicer za te naložbe letos namenjajo 6,7 milijona evrov, pri čemer so vse naložbe, razen šole, sofinancirane z evropskimi sredstvi. A Rokavcu poskus iskanja luknje v zakonu, ki bi mu bo pomagala že tretjič dokapitalizirati SVC Litija, očitno ne bo uspel. Na ministrstvu za finance so namreč jasni, da je glede na obstoječo zadolženost občine Litija, ki z danimi poroštvi presega 20 milijonov evrov, malo verjetno, da bi ugotovili izpolnjevanje pogojev in izdali soglasje za dodatno zadolževanje. Sploh pa jim ne bi izdali soglasja za zadolževanje v tujini, ker je to nezakonito, še poudarjajo na ministrstvu.

Nove postavke, ki prinašajo tretjino prihodka

V osnutku letošnjega proračuna, ki predvideva 15,6 milijona evrov prihodkov in ravno toliko odhodkov, pa ni nenavadna le postavka zadolževanja, temveč tudi nekaj drugih postavk na prihodkovni strani, ki se začnejo z besedo »drugi«. Teh postavk, ki skupno znašajo 3,6 milijona evrov, v zadnjih proračunih sploh ni bilo ali pa so bili prihodki bistveno nižji od pričakovanih, kar diši po umetnem napihovanju prihodkovne strani proračuna.

Takšni sta denimo postavki »domači davki na blago in storitve«, kjer predvidevajo 100.000 evrov prihodkov, in »davki na premoženje«, kjer predvidevajo 200.000 evrov prihodkov. V oči bode tudi povsem nova postavka »drugi nedavčni prihodki«, ki naj bi jih bilo za 0,5 milijona evrov. V višave gredo tudi prihodki od prodaje nepremičnin. Teh naj bi bilo za 2 milijona evrov in zanimivo je, da je letos občina, ki je že lani na tem področju namesto dobrega milijona evrov ustvarila le 209.000 evrov, še bolj optimistična.