Projekt, ki ga koordinira M Sora, se bo predvidoma začel marca in bo trajal 22 mesecev. Celotna vrednost projekta je 1,85 milijona evrov, pri čemer sofinanciranje EU znaša 70 odstotkov. Poleg žirovskega proizvajalca lesenega stavbnega pohištva M Sora in ljubljanskega proizvajalca zaščitnih sredstev za les in izvajalca termične modifikacije lesa Silvaprodukt so v projekt vključeni še oddelek za lesarstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Univerza v Hannovru, SP tehniški inštitut Švedske iz Borasa, podjetje Inspiralia iz Madrida, podjetje Kambič iz Slovenije in Lesarski grozd.

Le desetina izbranih med 580 prijavljenimi

Gre za sredstva v okviru instrumenta za mala in srednje velika podjetja, ki se izvaja v okviru evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Omenjeni slovenski projekt je bil izbran med 580 oddanimi projekti iz vse Evrope - od teh je bilo po navedbah M Sore in Silvaprodukta izbranih približno 10 odstotkov. V sklopu projekta bodo razvili postopek obdelave oken iz termično modificirane smrekovine Silvapro, s poudarkom na pasivnem oknu Natura Optimo XLT z voskom Silvacera na naravni osnovi podjetja Silvaprodukt.

V nadaljevanju bodo teste objekte, opremljene z okni z najrazličnejšimi senzorji, poslali na pet lokacij po Evropi (dve bosta v Sloveniji ter po ena v Nemčiji, Španiji in na Švedskem), kjer bodo spremljali, kaj se dogaja z okni v različnih podnebnih pogojih. Poleg tega bodo izdelali še komoro za umetno pospešeno staranje, v kateri bodo okna in fasadni elementi izpostavljeni ekstremnim podnebnim pogojem.

Revolucionarna rešitev za vse vremenske pogoje

S projektom bodo preverili uporabnost takšnih oken v vseh podnebnih pogojih in uvedli revolucionarno rešitev površinske obdelave oken z voski kot alternativo sedanjim premazom in oljem. "Načrtujemo, da bomo z novo razvitim oknom in optimiziranim postopkom izboljšanja odpornosti lesa okrepili položaj podjetij M Sora in Silvaprodukt, dvignili dodano vrednost proizvodom in izboljšali tržni delež na slovenskem in mednarodnem trgu," je zapisal vodja projektov v M Sori Aleš Ugovšek.