Zaradi cen energentov in novosti na trgu (peleti in briketi) je v zadnjih letih ogrevanje z lesom doživelo velik porast, treba pa je vedeti, da je pri uporabi cepljenih drv izjemno pomembna pravilna priprava in skladiščenje. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav določa, da mora biti vlažnost drv za kurjenje manjša od 20 odstotkov. In kdaj zračno sušeni les doseže takšno vlažnost? Na to vpliva več dejavnikov, kot so čas sečnje, velikost polen, cepljenje, oblika skladovnice in njena lokacija.

Sončna lega in streha

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v letih 2004 in 2005 opravljali mesečne meritve na štirih skladovnicah metrskih drv, da bi analizirali vpliv dejavnikov, ki najbolj vplivajo na sušenje drv – lega skladovnice, pokritost in razcepljenost posameznih polen. Rezultati so pokazali, da na sušenje drv najbolj vpliva sončna lega skladovnice, nato razcepljenost polen in na zadnjem mestu pokritost skladovnice. Čeprav je pokritost pristala na zadnjem mestu, je ne podcenjujte. Za pravilno sušenje drv morajo biti namreč izpolnjeni vsi pogoji – sončna lega, razcepljenost vsaj na polovico in tudi pokrit vrh skladovnice, saj vremenske razmere najbolj vplivajo prav na nepokrite skladovnice. Stranice morajo zaradi zračnosti ostati odprte, priporočljiv pa je tudi odmik skladovnice od tal in objektov. Tako skladiščena drva dosežejo primerno stopnjo vlažnosti v približno enem letu.

Leto dni vnaprej

Če je posek drevesa opravljen pozimi, ko je vlažnost lesa najnižja, lahko drva primerno vlažnost dosežejo še pred zimo. A ker razmere niso vedno optimalne, je priporočljivo (če prostor to dopušča) drva pripraviti za eno leto vnaprej, saj nižja vlažnost drv vpliva tudi na izpuste emisij in seveda na tisto, kar je za uporabnika najpomembnejše – boljše zgorevanje.

Z drvmi torej na sončno in zračno lego, zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Pazite tudi, da se vam skladovnica ne podre, kar lahko preprečite z improviziranim ogrodjem ali izmeničnim prečnim in podolžnim zlaganjem na skrajnih koncih. Kot vidite na fotografijah, ste lahko pri zlaganju drv tudi precej kreativni – pazite le, da skladovnica ne bo tako lepa, da je ne boste želeli več podreti.