Da sta vpliv župana in njegova podpora podjetjem pomembna, meni tudi Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije, gazele dolenjsko-posavske regije 2009 in 2011. Podjetju s sedežem v Novem mestu, ki je na jesenskih volitvah dobilo novega župana, Gregorja Macedonija, ki je bil prej zaposlen v trebanjskem Trimu, je lani uspelo kljub nepredvidljivemu okolju doseči 4,5 milijona evrov od prodaje, kar je podobno kot v letu 2013.

»Vsak posluh lokalne oblasti do predlogov gospodarstvenikov je zaželen, če ne celo zelo pričakovan. In tudi vsak vpliv na ministrstva za lokalna podjetja je dober. Naše podjetje se na ministrstva s predlogi sicer ne obrača, saj za to nimamo časa, ker opravljamo svoj posel in prodajamo rešitve na trgu. Ker precejšen del storitev izvajamo na področju novomeške mestne občine, prav tako pa zaposlujemo lepo število občanov te občine, pričakujemo, da smo na neki način vpeti v delovanje in predvsem v razvojne usmeritve občine. Zato si želimo, da izzive, pri katerih smo strokovnjaki, rešujemo skupaj,« poudarja Gaberc. Za letos v Mikrografiji načrtujejo nekajodstotno rast, predvsem zaradi projektov, ki so se iz preteklega leta prestavili na letos, in zaradi vertikalnega povezovanja z drugimi podjetji, kar naj bi jim zagotavljalo nudenje izboljšanih in inovativnih rešitev.

Podjetje vztrajno znižuje zadolženost, ki znaša okoli 43 odstotkov, kar je skoraj 10 odstotkov pod siceršnjim povprečjem pri gazelah, vzporedno pa povečuje število zaposlenih. Ekipa Mikrografije šteje trenutno 63 ljudi. Zadnja leta konstantno spreminjajo strukturo zaposlenih, pri čemer narašča odstotek IT-strokovnjakov. Če je bil največji projekt Mikrografije leta 2013 obdelava listin zemljiškega katastra, tako velikega projektu v 2014 niso imeli, so pa razširili nabor rešitve obvladovanja dokumentov na področju zavarovalništva in javne uprave. Posebej veliko energije so usmerili v rešitve, vezane za e-račun. »Zdaj dnevno pridobivamo več kot 10 novih naročnikov in tega trenda na področju ravnanja z dokumenti do zdaj nismo bili vajeni,« opisuje hitro rast direktor.

Do zdaj sicer z lokalno oblastjo niso prav veliko sodelovali, si pa sodelovanja želijo v prihodnje, saj med drugim načrtujejo selitev. »Planiramo gradnjo ali nakup nove poslovne zgradbe in tedaj se bodo zagotovo obrnili tudi na občino, da nam pomaga, da to čim prej realiziramo. Delo občine in župana in drugih v državni upravi je, da za podjetja in občane ustvarjajo okolje, ki bo omogočalo dobre rezultate in napredovanje, tako posameznikov kot seveda posledično celotne občine.« jpš