Čeprav je bilo med zaposlenimi slišati precej negodovanj, da program ne zajema vseh dogovorov, Podjed v programu razreševanja piše, da je ta pripravljen na podlagi posvetov s sindikatom TET, svetom delavcev TET, Sindikatom dejavnosti energetike, zborom družbe TET in Zavodom za zaposlovanje, kjer se bodo za razrešene trudili iskati nove priložnosti. Podjedu oziroma ekipi, ki se ukvarja z likvidacijo TET, namreč ni uspelo najti nobenih možnosti za prezaposlitev prve skupine presežnih delavcev. Elektroenergetske družbe v lasti Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in Slovenskega državnega holdinga (SDH) imajo že same viške, prav tako si novih zaposlitev ne morejo privoščiti niti druga nagovorjena (invalidska) podjetja, v Elesu pa bodo 35 delavcev zaposlili postopoma, glede na potrebe. Da bo 94 ljudi ostalo brez pomoči pri nadaljnji karieri, kaže tudi Podjedovo pojasnilo, da so bili neuspešni tudi pri iskanju denarne pomoči oziroma pomoči za začetek samostojne dejavnosti.

Socialno šibkim obljubljajo posebno obravnavo

Tako bodo nekateri zaposleni pogodbo o zaposlitvi prekinili sporazumno, ker so si drugo zaposlitev našli sami, drugim bodo ponudili sporazum, tisti, ki tega ne bodo sprejeli, bodo prejeli redno odpoved pogodbe. Pri tem se bodo ozrli na socialno šibkejše, obljublja Podjed, in sicer naj bi bolj pogledali na primere, ko sta v TET zaposlena oba zakonca, če gre za starša treh ali več mladoletnih otrok, ali če je zaposleni edini hranitelj družine z mladoletnimi otroki.

V drugi fazi likvidacijskega postopka, ko bodo zaključevali tekoče posle in sklenjene pogodbe ter odprodajali premoženje družbe, bodo 57 zaposlenih razreševali postopoma, pri čemer natančna shema razreševanja še ni znana. Zaposlitev bodo obdržali delavci, ki delajo na področju tako imenovanega oljnega gospodarstva, plinskih blokov, del za zapiranje deponije pepela, obratovanja vodnega gospodarstva ter v režiji in podpornih službah. Pogodbe o zaposlitvi bodo vezane na iztek storitvenih pogodb, po katerih družba še ima prihodke, a bodo ti delavci morali pristati na znižanje plač, in sicer se bodo te spustile na povprečne plače v elektrogospodarstvu oziroma regije. Povprečna plača v TET je leta 2013 znašala 2247 evrov, povprečna plača regije pa je bila 1454 evrov.