Pregled evidence prostih delovnih mest Zavoda RS za zaposlovanje kaže, da ostajata še naprej najbolj iskana poklica kuhar in prodajalec, pri čemer nekatera podjetja v nasprotju z večino izbranim kandidatom zagotavljajo celo zaposlitev za nedoločen čas. Sicer pa podjetja za nekaj mesecev oziroma do enega leta iščejo predvsem voznike tovornih vozil, zidarje, monterje tako stavbnega pohištva kot tudi strojev in različnih konstrukcij, elektroinštalaterje, ključavničarje, natakarje, tesarje, kar nekaj prostih delovnih mest je tudi za bolničarje negovalce, bolničarje strežnike, zdravnike specialiste, učitelje in računovodje. V zavodovi evidenci je bilo včeraj odprtih 1091 delovnih mest, iskalcev zaposlitve pa kar 119.458.

Zaposlovala bo slaba polovica

Na Adeccu so opravili analizo in pripravili napoved zaposlovanja v letošnjem letu. V anketi, ki so jo med delodajalci izvedli decembra lani, bo 43 odstotkov podjetij letos na novo zaposlovalo, 33 odstotkov pa zaposlovanja ne izključuje, vendar tega še ne more potrditi. Ker Slovenija ne spreminja usmeritve svojega gospodarstva, bodo tudi v letu 2015 najbolj iskani kadri kot doslej strojni in elektroinženirji in tehniki, CNC-operaterji, ključavničarji, varilci, viličaristi, delavci za zaključna dela v gradbeništvu, kuharji in natakarji, kemijski in farmacevtski tehniki, prodajni predstavniki ter finančni strokovnjaki.

Perspektivni poklici na ravni Evropske unije so visoko izobraženi delavci na področju informacijske tehnologije, finančni strokovnjaki, strokovnjaki za prodajo, osebni negovalci, medicinske sestre ter elektrotehniki. Še naprej bo raslo zaposlovanje v farmacevtski panogi. Zaposlovanje bi se opazno povečalo, če bi se povečala kupna moč slovenskega potrošnika ali če bi bile izvedene pomembne državne investicije.

Priložnost za Slovenijo je v visokotehnoloških panogah z visoko dodano vrednostjo. Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami dobro šolstvo in veliko število izumov na prebivalca, slovenski strojniki in elektroinženirji pa so v tujini zelo cenjeni zaradi dobre izobrazbe, ki jo ponujajo slovenske tehnične fakultete. Priložnost za razvoj je tudi v turizmu in storitvah, ki jih ni na drugih trgih, kot so na primer termalni izviri v kombinaciji z zdravstvenimi pregledi.

Ksenija Štrekelj, direktorica Iskanja in selekcije, pravi, da se nadaljuje povpraševanje po izoblikovanih kadrih, ki imajo tako znanje, veščine, kompetence in poslovne kontakte kot prave osebnostne lastnosti – ko podjetja izbirajo zaposlenega, si vzamejo čas in iščejo najboljšo osebo za svoj tim, saj iščejo ljudi, ki so motivirani in bodo v podjetje hitro vnesli spremembe. Pri zaposlovanju se še vedno pozna vpliv gospodarske krize. Podjetja zaposlujejo manj, izbirajo lahko med odličnimi profesionalci in delajo selekcijo med najboljšimi. Preden se odločijo za novega sodelavca, ponudijo priložnost zaposlenim. Podjetja, ki se posvečajo razvoju kadrov, vedo, kateri zaposleni so ključni, nimajo pa vedno virov, da bi jih ustrezno nagradili. Zaradi vseh teh razlogov je za uspeh iskalcev zaposlitve vedno bolj pomembno, da vedo, kaj je njihova dodana vrednost, in jo znajo prepričljivo predstaviti.«

Boj za delovna mesta in mlade strokovnjake

Iskalci zaposlitve lahko zaradi vsega naštetega tudi v letu 2015 pričakujejo veliko konkurenco pri prijavi na delovna mesta, zato je potrebna dobra informiranost o podjetju in prilagodljivost – predvsem glede pričakovanj in prilagoditev delovnemu okolju in zahtevam za doseganje ciljev. To spremembo pri prilagodljivosti opažamo predvsem pri mladih: pridobivajo izkušnje prek zaposlitvenih klubov, prostovoljnega dela in v času iskanja prve zaposlitve poskušajo ostati aktivni.

Letos bo v nekaterih državah v Evropi prvič več ljudi izstopilo s trga dela, kot pa jih bo vstopilo. Generacija zaposlenih, rojenih med letoma 1946 in 1950, se upokojuje, zato se morajo podjetja za primerne kadre ozirati tudi onkraj meja. V prihodnosti gre pričakovati boj za talente, tako med podjetji kot med državami. Podjetja, ki se zavedajo tega trenda, v svoje time vključujejo mlade kadre.

Ključni trendi ostajajo

Trendi, ki so se oblikovali v preteklih letih, ostajajo. To je med drugim velika brezposelnost mladih. Po podatkih mednarodne organizacije za delo (ILO) okoli 75 milijonov mladih išče delo, medtem ko je v Evropi in ZDA po nekaterih ocenah vsaj sedem milijonov nezasedenih delovnih mest, vendar pa imajo mladi zanje premalo delovnih izkušenj.

Veliko je neskladje med potrebami podjetij in izobrazbo iskalcev zaposlitve, tehnični poklici ostajajo deficitarni, medtem ko je še vedno premalo priložnosti za kadre z družboslovno izobrazbo. Podjetja še naprej zaposlujejo predvsem projektno in si ne želijo ustvarjati fiksnih stroškov na račun zaposlitev za nedoločen čas. Iskanje novih sodelavcev pa se vse bolj seli na družbena omrežja.

Tudi v letošnjem letu strokovnjaki napovedujejo selitev strokovnjakov v tujino in nadaljevanje napotitev delavcev na delo v tujino. Adecco je tako lani sodeloval pri napotitvah v tujino predvsem pri negovalnem osebju, zdravnikih, medicinskih sestrah, električarjih, cevarjih, varilcih in delavcih za zaključna gradbena dela, pa tudi pri IT-strokovnjakih ter strojnih in elektroinženirjih.