Javna agencija Spirit je nosilka projekta Izzivi mladim, ki januarja poteka še pilotno, glede na zanimanje podjetij pa bodo projekt v aprilu razvijali naprej. V projektu, ki je del širšega projekta Spodbujanje inovativnosti, podjetnosti in ustvarjalnosti pri mladih, podjetja zastavijo mladim, starim med 15 in 29 let, torej dijakom, študentom in tudi prvim iskalcem zaposlitve, izziv.

Reševali bodo osem izzivov, ki so jih postavila podjetja GoOpti, Kompas MTS, Montessori inštitut, Aviat in Viris. Zanimanje med mladimi, ki bodo imeli 22. in 23. januarja delavnice, nato pa bodo delo samostojno nadaljevali ob e-pomoči mentorjev na terenu do 30. januarja, ko bodo predstavili rešitve z dokončanim poslovnim modelom, je veliko, še vedno pa se lahko prijavijo na spletni strani www.mladimsedogaja.si.

Če bo projekt tudi med podjetji dobro sprejet, bodo podjetniško-inovativne delavnice, na katerih bodo mladi s pomočjo mentorjev čim bolje pripravili svoje rešitve, potekale med aprilom in novembrom, zato lahko podjetja že sedaj izrazijo zanimanje za sodelovanje prav tako na spletni strani www.mladimsedogaja.si.

Udeležba je tako za mlade reševalce izzivov kot za podjetja je brezplačna, namen projekta Izzivi mladim pa je predvsem spodbujanje mladih k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa dati možnost spoznati nove, sveže ideje za rešitev njihovih izzivov. »Mladi bodo na tak način lahko od blizu videli delovanje podjetij, začutili njihov delovni in ustvarjalni utrip ter s kakšnimi izzivi se srečujejo, podjetja pa bodo imela priložnost prepoznati mlade podjetne talentirane ljudi in jih pozneje vpeti v svoje delovne ekipe. Oboji pa bodo spoznali, kaj lahko po metodi vitkega inoviranja naredijo v tednu dni intenzivnega dela,« je med drugim pojasnila Irena Meterc iz Spirita.

Spirit ima za izvedbo projekta, v sklopu katerega želijo izpeljati 20 delavnic z izzivi najmanj petih podjetij in s približno 40 vključenimi mladimi ljudmi, na voljo skupno 138.000 evrov, ki jih želijo nameniti predvsem za strokovnjake, ki bodo v projektu delili svoje znanje, stroške izvedbe pa si bodo delili z mladinskimi centri, Zavodom RS za zaposlovanje in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije. Spirit bo nato spremljal, koliko novih konceptov se bo razvilo in uvedlo v podjetja ter koliko sodelovanj med podjetji in mladimi se bo vzpostavilo.

In pred kakšne izzive podjetja postavljajo mlade? GoOpti je zastavil dva. Za čas vožnje, ki lahko traja tudi več ur, namreč potrebuje dodatni dopolnilni program, bodisi prodajni, zabavni ali pa informacijski. Drugi izziv je oblikovanje alternativnih poslovnih modelov, ki imajo za temelj združevanje potnikov, paketov, tovora... na posamezni razdalji. Dva izziva je zastavil tudi Kompas MTS. Ker sta obstoječa prodajna programa tobak in alkohol zaradi trošarin ogrožena, potrebujejo alternativne poslovne modele za 21 obmejnih prodajaln. Potrebujejo tudi prodajni model, ki bo pripomogel k večji prepoznavnosti njihove trgovine v Domžalah.

Montessori inštitut želi izboljšati in razširiti prepoznavnost svoje pedagogike, podjetje Aviat pa išče rešitve za postavitev širokopasovnih omrežij na odročnih območjih z uporabo mikrovalovnih povezav in opremo, ki je del njihovega produktnega portfelja. Dva izziva so zastavili tudi v podjetju Viris, ki skrbi za varnostne preglede računalniških omrežij in vpeljavo varnostnih rešitev. Mladi naj bi zanje razvili poslovni model nekonvencionalne poti prodaje storitev predvsem srednje velikim slovenskim podjetjem ter rešitve obvladovanja varnosti informacijskih sistemov v prihajajočih novih tehnoloških rešitvah, kot so internet stvari, varna hiša... jpš