Za marksistična gibanja je značilno, da hočejo doseči večjo pravičnost z nasiljem. Z revolucijo. Pa tudi tukaj so bile razlike med socialisti in komunisti. Marksizem je bil tisti, ki je trdil, da je razredni boj osnovno družbeno dejstvo in da je treba ta boj bojevati. Vsi socializmi niso bili taki.

Francija je domovina socializma, ki so ga marksisti zaničevalno imenovali utopični socializem. Ti so zagovarjali reformno gibanje, prek demokracije izboljšati družbeni položaj ljudi, ki so na slabšem. V Evropi se je to v socialni državi v veliki meri zgodilo. Če je to gibanje v islamu in če ima islam za to osnove in pobude v samem njihovem Koranu, je to neka oziroma velika podobnost. Siol.net