Svetovalec sodišča Evropske unije Pedro Cruz Villalon je dvome nemškega ustavnega sodišča, ki je sodišče Evropske unije zaprosilo za mnenje o zakonitosti programa, deloma potrdil, saj ni odobril brezpogojnega izvajanja nakupov obveznic, kot si ga je vedno predstavljala ECB v okviru njenega mandata. Poudaril je, da bi tovrstni nakupi morali biti vedno natančno utemeljeni in pogojeni, pri čemer se ne bi smeli šteti kot državna pomoč. Dodatna zahteva, ki je z vidika preteklega reševanja držav s strani trojke oziroma ECB revolucionarna, je upoštevanje principa pari passu, kar pomeni, da so vsi lastniki državnih obveznic, ki bi bile predmet odkupov s strani Evropske centralne banke, obravnavani enakopravno.

Smernice sodišča Evropske unije, ki jih morata v prihodnjih mesecih sicer potrditi še senat sodišča in ustavno sodišče Nemčije, bo ECB zagotovo upoštevala pri pripravi naslednjega spodbujevalnega paketa, s katerim želi preprečiti deflacijo in dvigniti nizko pričakovano gospodarsko rast v območju evra.