Da lahko žaljenje verskih čustev pomeni nedopustno zlorabo svobode izražanja, je večkrat odločilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). V zadevi Otto-Preminger-Institut (OPI) proti Avstriji je tako obravnavalo primer, v katerem je organizacija, ki se je ukvarjala z izvajanjem različnih umetniških projektov, predvajala film, v katerem so njegovi avtorji smešili simbole katoliške vere, zaradi česar so avstrijske oblasti predvajanje spornega filma prepovedale. OPI je pred ESČP tožil Avstrijo in zahteval, naj se prepoved predvajanja filma obsodi kot kršitev pravice do svobode izražanja, ESČP pa se je v svoji sodbi postavilo na stran Avstrije. V svoji sodbi je zapisalo, da je verska svoboda eden temeljev demokratične družbe in eden najvitalnejših elementov, ki sestavljajo identiteto verujočih in njihovega koncepta življenja. Verniki sicer po eni strani morajo prenašati zanikanje svojega verskega prepričanja s strani drugih in tudi propagiranje doktrin, ki so nasprotne njihovi veri, vendar pa mora država v okviru svojih dolžnosti v zvezi z varstvom svobode vere po drugi strani preprečiti izražanje o objektih verskega prepričanja, ki je namerno žaljivo in ki ne pomeni prispevka k razpravi o za javnost pomembnih vprašanjih. Takšno izražanje o objektih verskega čaščenja pomeni zlonamerno kršitev strpnosti, ki je eden od temeljev vsake demokratične družbe.

Ob okrutnem dejanju islamskih skrajnežev in tragičnih žrtvah tega dejanja iz vrst novinarjev časopisa Charlie Hebdo se sicer morda zdi neprimerno kritizirati predhodno dejanje uredništva tega časopisa, ki je objavilo sporne karikature. Kljub temu pa menim, da je objava teh karikatur pomenila po nepotrebnem žaljivo izražanje o objektih verskega prepričanja muslimanov, ki ni v ničemer prispevalo k razpravi o temi, ki bi bila pomembna za javnost.

Smešenje islamskih verskih simbolov ni izraz  svobodomiselnosti moderne Evrope, temveč prej izraz njenega napačnega razumevanja vsebine svobode izražanja. Nove objave spornih karikatur pa le poglabljajo prepad med muslimansko in nemuslimansko skupnostjo.