Informativa se bo odvijala tri tedne pred informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 13. in 14. februarja. Mladi bodo tako lahko že pred odločevanjem o prihodnjem izobraževanju spoznavali različne izobraževalne programe, hkrati pa tudi poklice in pridobivali z izobraževanjem povezane informacije. Informativa je sicer namenjena vsem generacijam, od osnovnošolcev do študentov, pa tudi odraslih, za katere organizatorji že tretje leto zapored pripravljajo Poslovno informativno, katere rdeče nit je podjetništvo.

Med sodelujočimi na 7. Informativi bodo kot vsako leto srednje šole in šolski centri z različnih koncev Slovenije, vse štiri slovenske univerze s svojimi članicami, druge visokošolske institucije iz Slovenije in tujine, višje strokovne šole, regionalne razvojne agencije, štipenditorji, institucije, ki nudijo programe za izobraževanje odraslih, državne institucije, javni zavodi, različne nevladne organizacije ter strokovna in interesna združenja.

Poleg informacij za mlade, bodo na 7. Informativi na voljo tudi številne informacije za odrasle. Med drugim o programih podiplomskih študijev članic vseh slovenskih univerz pa tudi nekaterih tujih, ponudba izobraževanj za odrasle, ki jih ponujajo nekatere srednje in višje strokovne šole, izobraževali se bodo lahko o vseživljenjski karierni orientaciji ter pridobili uporabna znanja in veščine, ki jim bodo prišle prav na delovnem mestu ali ob iskanju zaposlitve. Tovrstna znanja in izobraževanja bodo združena pod skupnim imenovalcem – enodnevnim dogodkom Poslovna Informativa, ki bo v petek ponudila informacije s področja poslovnega in strokovnega izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, odrasli pa bodo spoznavali tudi prednosti podjetniškega mreženja.