"Le s takim ukrepom si je vlada lahko zagotovila pogoje za učinkovito in nemoteno izvrševanje njenih pristojnosti," je po navedbah POP TV v pritožbi zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca o objavi magnetograma omenjene seje vlade obrazložil generalni sekretar vlade Darko Krašovec.

Novinar POP TV Denis Oštir je namreč zahteval objavo magnetograma seje vlade z 31. julija, na kateri je vlada potrjevala kandidate za evropskega komisarja iz Slovenije. Takratna predsednica vlade Alenka Bratušek naj bi na tej seji najprej sama predlagala in nato tudi soodločala o svoji kandidaturi za evropsko komisarko.

"Zaradi pogostih zahtev po razkritju magnetogramov sej vlade so se razprave na sejah vlade samoomejevale, in sicer na način, da je prihajalo do več prekinitev sej in razprav članov vlade brez formalnega snemanja ter posledično tudi brez dobesednega prepisa v tem delu," je še zapisal Krašovec.

Odločitev posledica racionalizacije poslovanja generalnega sekretariata vlade

V uradu vlade za komuniciranje pa so pojasnili, da je bila taka odločitev med drugim sprejeta v okviru racionalizacije poslovanja generalnega sekretariata vlade. Generalni sekretar vlade dobesedne zapise uporablja zgolj za pripravo odpravkov sklepov vlade in zapisnika seje vlade. Po potrditvi zapisnika seje vlade je pravno relevantna le vsebina potrjenega zapisnika, ne glede na vsebino magnetograma, so pojasnili v uradu.

O tem, da mora vlada Oštirju posredovati magnetogram omenjene seje, je Informacijski pooblaščenec odločil 21. oktobra, vlada pa bi mu morala magnetogram seje posredovati najpozneje 20. novembra. Ker se je vlada na odločitev pritožila, odločba pooblaščenca še ni izvršljiva.

Eden od razlogov, da je pooblaščenec odločil, da mora vlada z magnetograma umakniti stopnjo tajnosti interno, je bil, da je magnetogram nastal 31. julija, na vladi pa so se za oznako interno odločili šele 12. avgusta.

Naj z magnetograma seje umakne oznako tajnosti, je vlado sicer že dvakrat pozvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Poziv je najprej naslovila na vlado Alenke Bratušek, pozneje pa še na sedanjo vlado.