Kot razlog za takšno odločitev so navedli opozorilo nasprotnega kandidata Franca Češnovarja, da naj bi imel Resnik terjatve do očeta enega od članov sveta zavoda, Silva Krošlja, ki bi se tudi po mnenju občinske pravne službe moral pred glasovanjem samoizločiti, a se ni. Pomagalo ni niti Krošljevo pojasnilo, da bi Resnik dobil zadosti podpore tudi brez njegovega glasu.

Po tesnem izidu glasovanja ponovili razpis

Kljub predlogu odbora, naj se razpis ponovi, so svetniki na vztrajanje dela navzočih takrat vendarle opravili glasovanje, a sta na koncu Resniku za imenovanje zmanjkala dva glasova. Resnik je tedaj zatrjeval, da njegovega upniškega razmerja do očeta enega od članov sveta zavoda nikakor ni mogoče oceniti kot spornega, zato bo uporabil vsa pravna sredstva.

Na koncu se je razpletlo tako, da so pred koncem lanskega leta na podlagi ponovljenega razpisa izbrali po mnenju nekaterih razpravljalcev na seji »politično primernega« Češnovarja in ne Resnika, ki se je še v drugo prijavil. Toda tokrat je o obeh kandidatih zaradi vmesnih lokalnih volitev odločala nova ekipa odbornikov.

Zadoščenje z zamudo

Neke vrste zadoščenje je Resnik dobil šele v tednu po novem letu, ko so na protikorupcijski komisiji dogodke na julijski seji ocenili njemu v prid. Napisali so namreč, da v prvotnem postopku imenovanja direktorja ni bilo zaznati kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kakor tudi ne kršitve dolžnega izogibanja nasprotju interesov. Krošlju se torej v nasprotju s trditvami občinske pravne službe takrat ni bilo treba izločiti iz glasovanja.

»Na KPK so pri obravnavi mojega primera spoznali, da je občina zavajala občinske svetnike in na izmišljenem konstruktu temeljila ponovitev postopka ter tako ohranila vodilni položaj članu stranke SLS,« se po prejemu odgovora KPK priduša Resnik, ki bo z morebitnimi novimi pravnimi sredstvi težko dosegel ponovitev postopka.

Na krški občini pri zagovarjanju svojih stališč kljub temu ostajajo neomajni. »Obstajajo dokumenti, ki govorijo o tem, da je imel gospod Resnik do gospoda Krošlja terjatve, ta pa je bil hkrati tisti, ki je odločal o tem, ali je gospod Resnik primeren kandidat za direktorja. To je prav gotovo moralno sporno,« pojasnjuje krški župan Miran Stanko, ki pravi, da omenjeno pojasnilo KPK ne more vplivati na odločitev organov občine Krško. es