Veliko prahu je dvignilo Dnevnikovo razkrivanje početja MRA, ki se je odločila, da ne bo razdelila državne pomoči za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in oživitev podjetniškega okolja, temveč bo s tem denarjem raje financirala svoj »konkurenčni« coworking center.

Zato nista bili presenetljivi odmevnost včerajšnjega odprtja prostorov Coworking Maribor na sedežu MRA in nenavadna poteza agencije, ki je med novinarje razdelila mapo, v katero so na vrh vstavili obširna pojasnila o »netočnih navedbah« v Dnevnikovih člankih.

Ker imajo denar, so drugačni

V omenjenih člankih je Karolina Babič iz Centra avtonomne in alternativne produkcije (CAAP) argumentirano opozarjala na nesmotrno početje regijske agencije. V MRA so prepričani, da njihovega coworking centra ne kaže enačiti z že delujočimi zato, ker slednjih niso vzpostavile javne inštitucije, poleg tega pa je v njih najem delovnih miz plačljiv.

Seveda pa so zamolčali dejstvo, da so plačljivi zato, ker nevladne organizacije nimajo na voljo izdatnih državnih proračunskih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili brezplačen najem. MRA pa bo imel v prihodnjih petih letih na voljo skoraj 630.000 evrov. Če bi nevladniki dobili del te denarne pogače, bi bržkone lahko tudi oni zagotovili takšno brezplačnost. Za ponazoritev: letni obratovalni stroški Tkalke, ki od septembra deluje v nekdanjem galenskem laboratoriju Mariborskih lekarn, znašajo približno 60.000 evrov.

Počivalšek je po včerajšnjem ogledu Tkalke zatrdil, da bo ministrstvo podprlo ta in druge podobne projekte, vendar hkrati od nevladnikov pričakuje, da se bodo povezovali z javno institucijo MRA, ki ima že v rokah pogodbo v višini 628.783 evrov (seveda bi bilo najbrž bolj smotrno, če bi takšen apel izrekel šefom MRA). »Povezovanje je nujno, da se bi pogodba z MRA lahko udejanjila,« je zatrdil minister. »Vsi, ki delajo na področju coworkinga, morajo in bodo udeleženi pri zagotovljenih namenskih sredstvih.«

MRA: Sredstva v celoti našemu coworking centru

Iz dejstev, ki jih bomo navajali v nadaljevanju članka, je mogoče sklepati, da se Počivalškove napovedi ne bodo mogle udejanjiti, če ministrstvo ne bo odstopilo od pogodbe z razvojno agencijo in sklenilo nove. V njej namreč MRA ni izrecno zavezana k temu, da mora objaviti javni razpis, na katerem bi lahko delujoče institucije kandidirale za sofinanciranje projektov.

Da hočejo ves denar porabiti za lasten center, dokazuje tudi finančni načrt razvojne agencije. Prejeto državno pomoč bi v prihodnjih petih letih porabila tako: 283.429 evrov bi šlo za stroške dela, 330.154 evrov bodo znašali zunanji stroški (honorarji za mentorje, predavatelje, svetovalce, marketing, odnosi z javnostmi itd.), 15.000 evrov pa za potne stroške. Za financiranje drugih coworking centrov niso predvideli niti evra.

Tega dejstva niti ne skrivajo. Dnevnikova članka je MRA demantirala z besedami: »Sredstva se bodo v celoti porabila namensko, in sicer za vzpostavitev brezplačnega coworking prostora in predvsem za podjetniške programe.« In še naprej: »Kakršno koli prenakazovanje denarja za redno delovanje drugih organizacij /…/ ni skladno niti s pogodbo niti z veljavno zakonodajo!!!« So pa v MRA pripravljeni skleniti sporazum o sodelovanju z drugimi institucijami, ki bi lahko z MRA sodelovale pri organiziranju posameznih dogodkov in pri izmenjavi opreme ali storitev.

»Strinjamo se s tem, da je MRA izvajalka ukrepov državne pomoči, ne pa da je hkrati tudi izvajalka vsebin,« je poudarila Karolina Babič. »Upam, da se bomo zdaj vrnili na začetek in se začeli pogovarjati o sodelovanju, MRA pa bo objavila javni razpis.«