UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske deveto leto zapored razpisuje natečaj za najboljšo podjetniško idejo Podjetna Primorska 2015, katerega osnovni namen je spodbujanje podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu, izmenjave znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, komercializacija znanja, nastanek novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up in spin-off podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.

Prijavitelji bodo tudi letos tekmovali v kategoriji Optimist, ki je primerna za prijavitelje brez predhodnih podjetniških izkušenj, in v kategoriji Navigator, ki je namenjena prijaviteljem s predhodnimi podjetniškimi izkušnjami. Za večjo motivacijo in vključevanje študentov v podjetništvo so za študente v okviru kategorije Optimist opredelili tudi posebno nagrado za najboljšo študentsko podjetniško idejo.

Letošnja novost izbora je osebna predstavitev prijaviteljev – podjetniških timov pred strokovno komisijo že pred izborom finalistov. »Na podlagi dosedanjih izkušenj je realizacija podjetniške ideje v veliki meri odvisna od kompetenc, znanja in motiviranosti podjetniškega tima. Osebna predstavitev bo imela pomembno težo pri ocenjevanju podjetniških idej in predstavlja 30 odstotkov celotne ocene prijavljene ideje,« je pojasnil rektor univerze dr. Dragan Marušič. Rok za oddajo prijav je 16. februar 2015. Prijavni obrazec in druge informacije so na spletni strani www.podjetnaprimorska.si ali www.uip.si. V okviru inkubatorja so prek natečaja Podjetna Primorska v zadnjih osmih letih podprli 24 zagonskih podjetij, v desetih letih delovanja inkubatorja pa skupno 47.

Izteka pa se čas za prijavo na tekmovanje Rektorjeva nagrada, ki jo za Ljubljansko univerzo razpisuje Ljubljanski univerzitetni inkubator, saj se ekipe lahko prijavijo samo še do tega petka, torej do 16. januarja, do 12. ure. Vse ekipe, ki bodo prijavile inovacije, bodo s svetovanjem in delavnicami dobile pomoč pri pripravi poslovnega modela, izdelavo poslovnega načrta in izvedele bodo, kako zaščititi intelektualno lastnino.

Prve tri ekipe, ki jih bodo razglasili 26. marca, bodo finančno nagrajene, dobile bodo tudi mentorstvo in svetovanje pri trženju inovacij. Lani je bil za najboljšo inovacijo prepoznan Enolyse sistem za nadzor fermentacije vina. Trenutno ekipa razvija senzor za merjenje sladkorja, pa tudi mobilno in spletno aplikacijo za spremljanje fermentacije. jpš