Ostaja pa vprašanje, ali lahko direktor vodi park, če mu svet javnega zavoda ne zaupa. Svetniki so namreč Brezniku očitali tako nepoznavanje parka kot pretirano tržno naravnanost, ki naj ne bi bila skladna z osnovnim poslanstvom zavoda in vsebino parka. Njegove načrte o tem, da bi zavod že letos lahko izvlekel iz rdečih številk, pa so ocenili kot nerealne.

Javni zavod ima izgubo, država mu zaradi krize namenja vse manj denarja; obremenjuje pa ga tudi kredit v višini okoli 700.000 evrov, ki ga po Breznikovih besedah niso najeli kot dobri gospodarji. »Nadzornike bi lahko posojilo zaskrbelo, saj je bilo najeto pod izrazito neugodnimi pogoji in bi se denar zagotovo lahko dobilo ceneje. Park ima izgubo, zato je treba več denarja pridobiti, saj mu ga država ne bo mogla dati. Tudi Postojnska jama je zgled, kako lahko dober lastnik ali upravljalec prinaša korist. Sem optimist in hkrati realist. Prepričan sem, da bi lahko s svojim znanjem parku veliko doprinesel. Zato se kot kandidat ne bom umaknil,« je dejal Breznik, ki bo po morebitni zeleni luči vlade moral najti skupno pot s svetom zavoda, zaposlenimi in okoljem. Triglavski narodni park je imel do zdaj direktorje, ki so bili boljši poznavalci parka in nekateri med njimi tudi izraziti naravovarstveniki. A sta dve minuli reviziji pokazali, da so bile, kot pravi Breznik, bilance prikrojene in je bilo še veliko drugih nepravilnosti. šu