Čakajo na suhe zadrževalnike

Gladina Savinje se je v Laškem zaradi prestavitve ovinka sicer za 20 centimetrov znižala, vendar se je hkrati zaradi posegov v Celju povišala za 37 centimetrov, tako da je stanje danes slabše kot pred leti. Ko bo struga urejena do Strmce in Udmata, se bo gladina Savinje sicer znižala od 80 do 100 centimetrov, zato Zdolšek pričakuje, da bodo sredstva za ta nujno potrebna dela zagotovljena z naslednjim kohezijskim razpisom. Upa tudi, da se bo denar našel za lokalne protipoplavne ukrepe, za katere je občina z lastnimi sredstvi že naredila idejne zasnove. »Seveda pa Laško pred poplavami ne bo varno, dokler ne bodo v Savinjski dolini zgrajeni zadrževalniki,« še opozarja laški župan, čeprav je Laško ogroženo tudi zaradi voda, ki pritekajo iz vitanjskega konca.

Prav zaradi težav z zadrževalniki so nezadovoljni tudi v Celju, kjer je bilo sicer v zadnjih treh letih na področju poplavne varnosti veliko narejenega. Med drugim so nad sotočjem Savinje in Ložnice povišali levi breg, ob Ložnici pa so na desnem bregu zgradili protipoplavni zid z aluminijastimi pregradami oziroma zagatnicami. Krajani Špice pravijo, da bi bilo vse lepo in prav, če bi bil zahodno od Celja pri naselju Levec na kmetijskih zemljiščih urejen suhi zadrževalnik za razlivanje visokih voda. Ta bi namreč preprečil dotok zalednih voda v stanovanjsko naselje na Špici. Ker pa zadrževalnika še ni in ker je na desnem bregu Ložnice protipoplavni zid z zagatnicami, bo Špica ob naslednji poplavi poplavljena kot še nikoli doslej. Naselje je namreč dobesedno ujeto kot v nekakšnem bazenu, zato krajani zahtevajo, da projektanti takoj odstranijo zagatnice in vzpostavijo prejšnje stanje.

Zazidali breg, po katerem se je umikala voda

Problem je namreč v tem, da naselje najpogosteje poplavlja Savinja, ki se pri merilni postaji Medlog razlije prek levega brega, v strugo pa se vrača prek desnega brega Ložnice, torej ravno tam, kjer od lanske jeseni stoji protipoplavni zid. Voda bo torej na Špico še vedno pritekala, ker ni zadrževalnika v Levcu, ne bo pa mogla odtekati, ker ji bo to preprečeval zid.

»Rešitev je zelo enostavna. Zagatnice naj odstranijo. To jih ne bo nič stalo«, pravi domačin Boris Kresnik in dodaja, da so bili ukrepi na Špici projektirani kot del celovitega izboljšanja poplavne varnosti. »Bili smo zelo veseli, da so se v Celju po tolikih letih začeli izvajati ukrepi, zdaj pa smo zgroženi in prestrašeni, saj se bo, če pride do poplav, na Špici zgodila prava katastrofa. Če ne bodo odstranili zagatnic, nas bo voda zalila,« opozarja Kresnik. Enako meni 59 krajanov, ki so podpisali zahtevo, da se takoj vzpostavi prejšnje stanje, zagatnice pa naj namestijo šele po tem, ko bo urejen zadrževalnik v Levcu.

»Na predstavitvi projekta so nam projektanti razlagali, da je zagatnice mogoče odstraniti tudi ob poplavi. Prepričan sem, da to ne bi bilo izvedljivo. Le kdo bo v izrednih razmerah iz čolna odvijal vijake? To bi bilo preveč tvegano. Tega se nihče ne bi lotil, saj bi ogrožal svoje življenje!« je prepričan Kresnik. Predsednik krajevne skupnosti Medlog Andrej Pišek bo zahteve krajanov v teh dneh posredoval celjski občini. Da bi dobili še drugo plat zgodbe, smo poklicali diplomiranega inženirja gradbeništva Branka Skutnika, direktorja podjetja Hidrosvet, ki je izdelalo projekte. Pojasnil je, da nam lahko podatke glede Špice posredujejo samo na ministrstvu za okolje in prostor.