Občine vsak teden dobijo akontacijo dohodnine za pokrivanje primerne porabe, ki je izračunana na podlagi veljavne povprečnine in se letos pokriva iz naslova pobrane dohodnine v letu 2013. Ker je bilo te dohodnine premalo, bi morala država poskrbeti za finančno izravnavo. Ker pa ta ni predvidena v še veljavnem proračunu za 2015, finančno ministrstvo preprosto ni izplačalo občinam toliko denarja, kot so ga pričakovale. V preteklih letih finančna izravnava ni bila potrebna, zato je načrtovalci proračuna očitno niso vnesli v proračun za letos.

Danes nadaljevanje pogajanj

Ponekod so občine dobile do deset odstotkov manj, ponekod tudi do četrtine, je povedal predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj. Veljavna povprečnina, kot smo že večkrat poročali, znaša za letos 525 evrov, a že nekaj mesecev trajajo pogajanja med občinami in državo o nižji povprečnini, a hkrati tudi nižjih stroških občin. Ta pogajanja se bodo nadaljevala prav danes, na finančnem ministrstvu pa pravijo, da nižja izplačana akontacija dohodnine vnaprej ne določa višine povprečnine, češ da bo ta znana po koncu pogajanj, predvidoma še ta mesec.

Proračun za leto 2015 je bil, zdaj je že jasno, torej slabo načrtovan, saj je predvidel več denarja za občine, kot ga je država sposobna realno zagotoviti. Prav tako ni jasno, kako bodo »pokrili« izpad dohodkov občin za nazaj, ko bodo pogajanja enkrat končana. Ker gre za tedenska izplačila, je tokratni primanjkljaj zelo majhen, a če se bo to nadaljevalo v prihodnjih tednih, bodo občine v težavah. Gre torej tudi za svojevrsten pritisk finančnega ministrstva na pogajalce iz vrst občin.

Nedopustno ravnanje države

»To je nedopustno! Na finančnem ministrstvu so morali vedeti, da bi za letos potrebovali finančno izravnavo, zagotovili je niso, nam pa o tem niso ničesar povedali. Preprosto smo bili postavljeni pred dejstvo, da imamo na računih manj, kot smo pričakovali. Gre za kršitev zakona. Tokrat se bodo občine že nekako znašle, a če se bodo nižja izplačila v prihodnjih tednih nadaljevala, se bo to že močno poznalo. Kaj naj storimo? Naj ne plačamo plač v vrtcih, občinskih upravah? Močno upam, da bomo zaplet do naslednjega izplačila prihodnji teden že rešili,« je bil včeraj, dan pred novimi pogajanji z vlado, ogorčen Robert Smrdelj.

Že na začetku poganjanj sta občine močno razburila predloga finančnega ministra Dušana Mramorja o vnovičnem znižanju povprečnine in ukinjanju sofinanciranja investicij, pri čemer finančni minister še vedno vztraja, saj je še tik pred novim letom napovedal nižanje povprečnine na 494 evrov. V grobem bi se prihodki občin znižali za skoraj osem odstotkov, država pa bi s tem prihranila dobrih 70 milijonov evrov ter še 23 milijonov na račun ukinjanja sofinanciranja investicij.