Od oktobra do konca minulega leta se je teh dolgov nabralo za 263.000 evrov, od tega samo 91.400 evrov zapadlih rednih obresti in 1750 evrov zapadlih zamudnih obresti. Čeprav Rokavec trdi, da pri patronatskih izjavah ne gre za poroštvo, NLB v pozivu omenja le poroštva. Ob tem naj spomnimo, da je računsko sodišče poudarilo, da občina poroštev podjetju, ki sicer je v občinski lasti, a nima statusa javnega podjetja, sploh ne sme izdajati.

Da je SVC povsem na robu bankrota, kaže tudi javno dostopna informacija, da si je Tatjana Kržišnik, direktorica SVC Litija, ta mesec lahko izplačala le neto plačo, ne pa tudi prispevkov. Nad SVC Litija pa ne visijo le krediti, ampak tudi dolgovi do izvajalcev in dobaviteljev opreme, ki skupno znašajo okoli 2 milijona evrov. Občina jih namerava poplačati s 3 milijoni evrov dokapitalizacije, vendar dobro obveščeni viri dvomijo, da bo občina iz letošnjega proračuna, ki bo na prihodkovni strani težak okoli 10 milijonov evrov, dokapitalizacijo sploh sposobna izvesti. V vsakem primeru gre za dvorezen meč, ki ne prinaša učinkovitih rešitev. Če SVC Litija ne bodo dokapitalizirali, je pričakovati, da bo kateri od upnikov zahteval izvršbo, kar bi podjetje poslalo v stečaj in bi celoten dolg padel na občino, v primeru dokapitalizacije pa bodo trpeli drugi proračunski porabniki. Pri tem javni zavodi že ta mesec niso prejeli sredstev za plače, denarja za obratovalne stroške pa jim občina ne nakazuje že od novembra. Kdaj lahko pričakujejo ta sredstva, na občini še preverjamo.

Spomnimo, da je občino oziroma SVC Litija v še večje finančne težave pahnila zavrnjena vloga na lanskem razpisu za razvoj regij, na katerem so si obetali 7,5 milijona evrov, s čimer bi lahko ob lastnem vložku 2,3 milijona evrov v SVC Litija odkupili dom starejših občanov in vrtec. Rokavec sicer računa na uspešno rešen upravni spor, a je iz sklepa ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razvidno, da so vlogo zavrnili, ker je občina želela odkupiti zemljišče, ki ga je kot stvarni vložek v vrednosti enega milijona evrov vložila v družbo SVC Litija, z evropskimi sredstvi pa bi radi odkupili tudi nepremičnino, ki je posredno že v njihovi lasti. To pa so naši viri na pristojnih državnih institucijah že pred časom ocenili za absurdno potezo.