Ob desetletnici obstoja spletnega kolaborativnega slovarja žive slovenščine Razvezani jezik, ki ga lahko soustvarja kdor koli in tako beleži realno rabo jezika, je Društvo za domače raziskave v tiskani obliki izdalo tematski slovar Razvezani jezik XXXY, ki se navezuje na spol in seksualnost. Uredili sta ga Kaja Dolar in Inge Pangos, ki sta gradivo zajemali izključno iz spletne shrambe Razvezanega jezika. Prečesali sta okrog 4500 člankov oziroma gesel in nato izluščili 450 izrazov, nanašajočih se na omenjeno tematiko. Projekt je koordinirala Alenka Pirman.

V dobi digitalizacije so se pri Društvu za domače raziskave tako odločili narediti korak v nasprotno smer; nekaj, kar že obstaja v elektronski obliki, so odtisnili še na papir. Zakaj? »Naša poteza se zdi morda 'retro', a zanjo smo se odločili, ker želimo spodbujati bralno kulturo in ker ima knjiga čisto drugačen status,« odgovarja Kaja Dolar. Vrh tega se tiskana različica še po nečem razlikuje od spletne: opremljena je z ilustracijami Anne Ehrlemark, ki upodabljajo denimo fukdekco, češpljev kompot ali dober karakter.

Od belega toka k pusirju

Kot pojasnjuje Kaja Dolar, je bil motiv za izdajo tovrstnega slovarja dejstvo, da spol in seksualnost spadata med glavne probleme današnjega časa. S sourednico sta namreč ugotovili, da je tovrsten govor tako rekoč vseprisoten. Ko sta dodobra prekopali spletno bazo Razvezanega jezika, sta odkrili, da se skoraj četrtina vseh člankov vsaj v enem od pomenov nanaša na izraze za ženski in moški spol z najrazličnejših fizičnih, značajskih ali diskurzivnih vidikov, ter množico izrazov za seksualnost, organe, prakse, usmerjenost in podobno. Na vprašanje, kako to, da premoremo tako obsežen in raznovrsten vokabular v povezavi s seksualnostjo, čeprav je tovrstno besedišče na javnih krajih še vedno nezaželeno, pa lingvistka odgovarja ob pomoči Michela Foucaulta: »Represija spodbuja produktivnost. Ravno dejstvo, da so tovrstne besede nezaželene, jih morda poraja čedalje več.«

Približno tisoč člankov, ki jih je izvrgla prva selekcija, se je nato zmanjšalo za polovico. »Glavno sito je bila kakovost, kar pomeni, da je članek dobro napisan, informativen, natančen, morda celo humoren. Izogniti pa smo se poskušali vsemu, kar bi Judith Butler imenovala 'injurious' ali 'excitable speech', torej tisto, s čimer lahko ranimo, in kar je v pravni terminologiji sovražni govor. Pazili smo tudi, da ne bi vključili preveč banalnih ali primitivnih vsebin.«

Urednici slovarja nista posegali v vsebino obstoječih člankov, temveč sta zgolj poenotili zapis, tu in tam besedilo nekoliko skrčili ter ga opremili s kazalkami, da so članki med seboj povezani v slovarsko mrežo. Kazalke lahko napotujejo na drugo geslo z enakim oziroma sorodnim pomenom (denimo pri »belem toku« na »pusir«, pri »švrcati si ga« na »narokoko«), podajajo sinonime (na primer »tičpavza« – »lulčniti«), opozarjajo, da določenih besed ne gre zamenjevati, kot recimo »fukfedra« in »fukfeder« ali »žličkanje« in »žličkar«, ter nizajo izpeljanke (iz »čohati« nastane »čohičoh«).

Lingvistično inovativen slovar

In kako pravzaprav govorimo, ko govorimo o seksualnosti? Kaja Dolar poudarja, da seksualni govor ne more biti nevtralen. »Vedno je zaznamovan in nikoli ne ostane neopažen. Ni važno, ali omenjamo penise ali murčke, takšne besede vselej štrlijo ven.« Sama je med pregledovanjem gradiva zaznala tri tipe govora, pri vseh pa se nekoliko distanciramo: prvi je medicinski in je neoseben, drugi obscen ali vulgaren, pri zadnjem pa se omejimo na otroško, naivno izrazje. Toda izriše se še ena skupina, alternativna trem omenjenim, in sicer metaforična, ki pogosto skuša pojasnila podati na šaljiv, humoren način. Prav na tem terenu je Razvezani jezik najbogatejši in izkazuje največ lingvistične inovativnosti.

V tematskem slovarju je namreč mogoče zaznati številne semantične in formalne neologizme. V prvo skupino sodijo besede, ki se jim je v določenih kontekstih prilepil nov, metaforični pomen. Denimo izraza »karavan« dandanes ne uporabljamo nujno le ob jeklenih konjičkih, temveč tudi ob zelo dolgem spolnem udu ali imetniku takega uda, »morska zvezda« označuje osebo, ki med spolnim odnosom zgolj pasivno leži, »topli sendviči« pa so sinonim za geje. Včasih se za poimenovanje nečesa skujejo tudi povsem nove besede, kakršna je recimo »putin«, ki označuje penis, nastala pa je iz angleške fraze »to put in«, kar pomeni vtakniti, in je morda obenem implicitna aluzija na ruskega predsednika. Na drugi strani srečamo besede, ki so nekdaj imele seksualen pomen, a so ga postopoma izgubile. Te sicer načeloma niso vključene v slovar, razen v primeru, ko je takšna raba del članka, ki se sicer še zmeraj navezuje na seksualni pomen (denimo »Kateri kurac me je zaparkiral?«).

Nastajanje v različnih okoliščinah

Sogovornica opaža, da nekateri soustvarjalci Razvezanega jezika (ti se z objavo avtomatsko strinjajo s skupno rabo in tako odrečejo avtorskim pravicam) skušajo oponašati klasičen stil slovarjev in zato natančno navajajo vire, beležijo etimologijo in primaknejo celo kakšen znanstven citat, na drugi strani pa se kopiči material, ki deluje kot parodija na obstoječe slovarje in zato premore obilico humorja. Tako tudi prebiranje Razvezanega jezika XXXY, kljub predznaku »slovar«, še zdaleč ni dolgočasno opravilo, temveč knjižica na številnih odsekih učinkuje komično in razvedrilno. Gesla sicer nimajo nujno stabilnega pomena, mnoga tudi zato, ker jih oblikuje več piscev in se s časom spreminjajo. Vrh tega so bila nekatera zvarjena v zelo intimnih krogih. Denimo ob »fifli« je pojasnjeno, da je nastala v rahli pijanosti iz »Tifle«, kakor se pogosto naziva klub Tiffany na Metelkovi.

V kakšnem kontekstu uporabljati slovar, urednici prepuščata vsakemu uporabniku posebej. Dosedanji odzivi javnosti so bili izjemno pozitivni; večini se izdelek zdi zelo zabaven, nekateri pa so njegov izid pospremili z reakcijo: »Joj, koliko stvari se moram še naučiti.« »Ravno to dokazuje, da smo zajeli rabe, ki so manj razširjene ali alternativne, zaradi česar lahko upamo, da slovar odpira možnosti za nove diskurzivne prakse,« sklene Kaja Dolar, ki v smehu še prizna, da je večkratno prebiranje tega gradiva nekoliko vplivalo tudi na njen vokabular, ki se ga sedaj počasi odvaja.