Predlog letnega programa športa za leto 2015 kaže, da bo Mestna občina Ljubljana športu namenila kar 5,8 milijona evrov več denarja kot v letu, od katerega smo se ravnokar poslovili. Za naložbe, vzdrževanje in obratovanje športnih objektov bo občina od skupno 17,5 milijona evrov porabila 9,8 milijona, s preostankom denarja pa bo sofinancirala športne klube in društva, ki izvajajo letni program športa.

Občina se je v predlogu letnega programa zavezala, da bo v letu pred nami največ denarja za šport porabila za gradnjo gimnastičnega centra Cerar-Petkovšek-Pegan. Poleg tega namerava posodobiti športne parke za Bežigradom, Tivoli, Svoboda, Krim in Kodeljevo, zgraditi kopališče Kolezija in dve manjši športni igrišči oziroma tako imenovane otoke športa za vse.

V Stožicah tri ogrevalna nogometna igrišča

Med naložbe v športno infrastrukturo letni program športa uvršča tudi začetek gradnje ogrevalnih oziroma vadbenih nogometnih igrišč v Stožicah. Osnutek proračuna za leto 2015 kaže, da gre za dve igrišči z naravno travo in eno z umetno. Glede na to, da zasebni partner Grep še vedno ni dokončal strehe nakupovalnega središča in je vse bližje stečaju, smo na občini preverili, ali to pomeni, da bodo sami dokončali javni del tega javno-zasebnega partnerstva.

Vodja oddelka za šport Marko Kolenc je pojasnil, da občina ne bo opravila del namesto Grepa, saj so omenjena igrišča načrtovana na zemljišču zunaj območja javno-zasebnega partnerstva. Razložil je, da jih bo občina umestila na zemljišča ob Poti spominov in tovarištva pri mostu čez štajersko vpadnico. Občinski prostorski načrt za omenjena zemljišča predvideva površine za oddih, šport in rekreacijo. Vpogled v zemljiško knjigo pa je pokazal, da je večina zemljišč na tem območju v lasti občine, nekaj je tudi državnih. Poleg tega občina načrtuje, da bo v letošnjem letu porabila pol milijona evrov za obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v Stožicah.

Kar 2,7 milijona evrov namerava občina letos nameniti za šport otrok in mladine, saj je eden izmed njenih ciljev ta, da bi mladim še naprej omogočali po dve uri brezplačne vadbe na teden. Glede na vsoto denarja, ki jo občina namerava porabiti za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kaže, da ima občina ambicije po več vrhunskih športnikih. Zaradi tega bo letos financirala stroške dela 100 trenerjev, ki so zadolženi za kakovostno delo z mladimi. V letu 2015 bo občina sofinancirala delo štirih trenerjev več kot lani. S podporo vrhunskemu športu želi občina izpolniti cilj povečanja števila kategoriziranih športnikov za eno odstotno točko.

Želijo si odstotek več udeležencev

Enako kot lansko leto bo občina v letu 2015 med velikimi športnimi prireditvami največ denarja namenila za Ljubljanski maraton, in sicer 230.000 evrov, kar pa je 20.000 evrov manj kot lani. Nekaj deset tisoč evrov več pa si lahko obetajo organizatorji Pohoda ob žici, Maratona Franja in Športnega vikenda Ljubljanica, kažejo podatki iz predloga letnega programa športa. »Cilj v letu 2015 je ohraniti oziroma povečati število udeležencev na posamičnih prireditvah za en odstotek,« načrtujejo na mestnem oddelku za šport, kjer dodajajo, da bodo udeležbo na tovrstnih dogodkih poskušali povečati tudi z večjim številom strokovno vodenih animacijskih programov, s katerimi bodo občanom pomagali k boljši telesni pripravljenosti za omenjene prireditve.