Dr. Bogomil Breznik je izbor ministrice za okolje Irene Majcen za vodenje Triglavskega narodnega parka (TNP) in jutri bo svet tega javnega zavoda odločal o podpori kandidatu za novega direktorja. Izbor je presenečenje, ker so bili med kandidati omenjeni tudi Jure Žerjav (nekdanji župan Kranjske Gore), bivša poslanka Alenka Pavlič, bivši direktor TNP Martin Šolar in drugi.

Triglavski narodni park zaposluje okoli 60 ljudi, že dlje časa nima direktorja, vršilec dolžnosti dr. Peter Skoberne pa tudi ni dobil potrebne podpore za vodenje javnega zavoda, ki se zadnja leta spopada s finančnimi težavami. Slednje izvirajo tako iz splošne krize kot tudi iz poslovanja samega zavoda, ki je bilo predmet revizij, kjer so bile ugotovljene tudi napake.

Breznikov mentor pri doktoratu predsednik sveta zavoda TNP

Svet zavoda bo tako imel na voljo le potrditev ali zavrnitev edinega kandidata, 48-letnega dr. Bogomila Breznika, ki je edini dobil podporo na ministrstvu za okolje. Do zdaj ni bil politično aktiven, sam pa trdi, da ni bil tudi nikdar član nobene stranke in se s politiko ni ukvarjal. Očitno pa ga zanima vodenje naravnega parka, ker se je prijavil tudi na razpis za Škocjanske jame, kjer pa ga svet ni potrdil za direktorja. Včeraj nam je povedal, da je zanj morebitno vodenje TNP predvsem velika odgovornost: »Zavod naj bi imel finančne težave in to je zame tudi izziv. Sem namreč magister in doktor na področju gozdarstva, obenem pa imam tudi magisterij s področja ekonomije, kjer sem v zadnjem času deloval kot samostojni podjetnik. Tudi mednarodno sem bil kar aktiven, še prej sem vodil Inštitut za celulozo in papir, v državni službi sem bil odgovoren za gozdove, ki sodijo pod ministrstvo za obrambo,« nam je povedal o sebi in dodal, da se zaveda pomanjkanja poznavanja TNP, ker do zdaj ni deloval na tem področju.

Prav zato je neobremenjen z dosedanjimi razmerami (in tudi zamerami) v zavodu in zunaj njega, kjer je bilo v času trajanja razpisa mogoče zaznati iskanje politične podpore za kandidate, ki so se omenjali kot »favoriti«. Tudi zato so Breznika zdaj mnogi že razvrstili v politično okrilje Cerarjeve stranke ali DeSUS, ki obvladuje ministrstvo za okolje. Spletni pregled pa pokaže le, da mu je bil mentor pri doktoratu iz gozdarstva sedanji predsednik sveta javnega zavoda TNP dr. Darij Krajčič. Predlagani bodoči direktor TNP se je v javnosti pojavil tudi kot priča dogodka v gostilni Livada v Ljubljani, kjer je trenutno zaprti brigadir Tone Krkovič leta 1997 fizično napadel podjetnika Milana Šercerja, ki je hotel Krkoviča v družbi Janeza Janše in drugih fotografirati.

Konec dosedanje prakse?

Kot nam je včeraj dejal Breznik, kandidatura še ne pomeni imenovanja, končno besedo ima vlada. Zagotovo pa je najprej na potezi svet zavoda, ki ga tvorijo predstavniki države, občin, lastnikov gozdov, lovske in planinske zveze, zaposlenih in drugi. Pri izborih direktorjev se je do zdaj dogajalo, da je svet razpravljal in odločal o več kandidatih, po veljavnem statutu pa daje le mnenje o kandidatu za direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj. Triglavski narodni park lahko tako prvič dobi direktorja, ki se do zdaj ni neposredno ukvarjal s problemi varstva okolja niti bil vpet v delovanje samega javnega zavoda. Obenem pa bo lahko direktor prvič nekdo, ki je strokoven tudi na finančnem oziroma ekonomskem področju, kar je glede na dosedanje dogajanje v TNP lahko tudi prednost.