Vodstvena ekipa družbe, ki izkušnje nabira okroglih deset let, v katerih je zgradila in zagnala HE Boštanj, Blanca in Krško, se je v preteklosti marsikaj naučila. Tudi to, da velja zaradi razmer, ki vladajo v Sloveniji, javna naročila za dobavo opreme ali razpise za izbiro izvajalcev objaviti daleč pred rokom, ki velja v razvitih evropskih državah. Značilno za našo državo je namreč, da praktično ni mogoče pričakovati, da bi kakšen javni razpis ali naročilo ne minilo brez pritožbe neizbranih ponudnikov, zaradi česar do končne odločitve pogosto pride zunaj razumnih rokov.

Brez revizijskih zahtevkov pri nas ne gre

Graditelji HE Brežice so se s to nevšečnostjo nazadnje srečali pred nekaj tedni, vendar je državna revizijska komisija zahtevek ljubljanske družbe C&G za revizijo postopka izbire dobavitelja elektroopreme zavrnila kot neutemeljenega. Omenjena družba je sicer v tej vlogi s HESS v preteklosti že sodelovala. V HESS menijo, da bi se dolgotrajnim zamudam zaradi nenehnih pritožb neizbranim lahko izognili s spremembo obstoječe zakonodaje.

»Zakon o javnih naročilih, po katerem delamo, je izjemno neprimeren za gradnjo hidroelektrarn in povzroča višje stroške, negativno vpliva na terminsko izvajanje del ter omejuje kvalitetno gradnjo. Zelo bi si želeli, da se na področju javnih naročil vsaj približamo preostalim razvitim evropskim državam, saj je tam birokratskih ovir pri enakih evropskih direktivah bistveno manj kot pri nas,« pravi Andrej Štricelj, vodja službe kontrolinga v HESS. V družbi upajo, bo na tem področju čim prej prišlo do sprememb v prid normalnemu izvajanju del, ki bodo investitorjem omogočile prevzem odgovornosti, vendar tudi kompetence pri odločanju o vsebini razpisov in pogojih izbora, česar sedanji zakon ne omogoča.

Drago čakanje na končne odločitve

»V preteklosti je prihajalo do prav absurdnih odločitev, ko smo bili pri milijonskih pogodbah prisiljeni zaradi malenkostnih napak v ponudbah dobaviteljev te izločati iz nadaljnjih postopkov. Postopki so se zaradi tega časovno precej zavlekli, tako da nam je le z zelo zgodnjimi razpisi terminski plan še vedno uspelo ohraniti v predvidenih okvirih,« še pojasnjuje Štricelj. Vse to je seveda podražilo projekt, saj so imeli v HESS ves ta čas angažirane določene skupine strokovnjakov za javna naročila, ki so jih morali plačevati.

Nekaj časa je kazalo na podobno zamudo pri gradnji elektrarniške infrastrukture kot nazadnje pri gradnji HE Krško, ko na finančnem ministrstvu družbi Infra niso pravočasno zagotovili potrebnega denarja, vendar so se stvari v zadnjem času premaknile na boljše. Tako trenutno poteka projektiranje, pripravlja se vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, pred kratkim pa je bil izveden tudi razpis za glavna gradbena dela.